Ministerke prekáža mi zámena nadštandardnej komerčnej aktivity za skríning

Skríningové centrum novorodencov SR v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici funguje od roku 1985, odvtedy bol skríning rozšírený na štyri ochorenia a je povinný. Ako dnes na tlačovej konferencii uviedol riaditeľ nemocnice Ján Nosko, centrum poskytuje určitú garanciu kvality a istoty vyšetrenia. Od začiatku tohto roka funguje pilotná štúdia, ktorej cieľom je rozšíriť skríning o ďalších približne deväť až desať ochorení.

"Aktivity spoločnosti Medirex nepovažujeme za celkom etické a humánne, odoberať dve vzorky novorodencov a vyšetrovať ich paralelne na dvoch pracoviskách," konštatoval Nosko. Narážal na informáciu, že v slovenských pôrodniciach od júna štartuje nové vyšetrenie novorodencov na desať najčastejších dedičných metabolických porúch. Realizuje ho spoločné pracovisko uvedenej spoločnosti a Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, rodičia, ktorí sa preň rozhodnú, zaplatia 20 eur. Spoločnosť pritom podľa Noska ponúka niečo, čo je možné vykonávať aj na banskobystrickom pracovisku v rámci uskutočňovanej pilotnej štúdie. Nemocnica spustí štúdiu v priebehu dvoch týždňov v plnom rozsahu. Vzorky, ktoré prídu z povinného celoplošného skríningu, budú vyšetrené aj na tieto ďalšie ochorenia. "Čiže, bude to vyšetrené v rámci ostatných vyšetrení, pričom mama vôbec nemusí zaplatiť 20 eur nášmu zariadeniu," dodal Nosko.

Zuzana Kovaľová, manažérka marketingu a PR MEDIREX GROUP, TASR sprostredkovala stanovisko odborného garanta vyšetrenia Mirka Zibolena, hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre neonatológiu. "Na základe platnej legislatívy sa v súčasnosti novorodencom vykonáva povinný skríning len na štyri ochorenia - dve endokrinologické, jedno genetické a len jedno je metabolické. Vyšetrenie na ďalších 10 metabolických ochorení, ktoré v súčasnosti nikto v SR celoplošne a systematicky nevyšetruje, môže ročne zachrániť niekoľko ďalších detí," uviedol Zibolen. "Skríning, ktorý by bol legislatívne ošetrený, sa na nami navrhované vyšetrenia v SR nevykonáva," dodal Zibolen.

Skríning je celoplošná štátna aktivita. "Mne prekáža zamieňanie nadštandardnej komerčnej aktivity za skríning," uviedla ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská. Matky by podľa nej nemali byť uvádzané do omylu v tom, že štát tieto aktivity robí nedostatočne a ich deti sú ohrozené. Podľa Zvolenskej novorodenecký skríning dedičných metabolických porúch je jedna z vecí, ktoré skutočne výborne v našom štáte fungujú už 20 rokov. Priepustnosť chorôb je podľa jej slov prakticky nulová, pričom všetky boli zachytené. "Hlavné je, že máme naozaj podchytené veci, ktoré z pohľadu nášho regiónu sú podstatné." V rámci štátnej zdravotnej politiky je podľa Zvolenskej jednoznačne preferenciou, aby sa skríning naďalej uskutočňoval v tradičných skríningových centrách. "Robí sa výborne, funguje tak z hľadiska modernej medicíny, ako aj logistiky," dodala ministerka.

"Aj Európska únia (EÚ), kde som bol poverený ministerstvom zastupovať v týchto zriedkavých ochoreniach SR, má jeden úzus, prakticky je to non profit a štátom garantovaná aktivita, to znamená, nie je možné na tom zarábať," pokračoval poradca riaditeľa pre vedu a výskum Svetozár Dluholucký. Podľa neho nemá význam vyhľadávať ochorenie, ktoré sa vyskytne u nás raz za 10 rokov a liečba aj tak neexistuje. "To znamená, tých deväť pribudnutých vyšetrení, ktoré máme pridané a ideme skríningovať, je na základe konsenzu EÚ," dodal Dluholucký. Odporúčanie EÚ si nemocnica overí v priebehu pilotnej štúdie do novembra.

Cieľom pilotnej štúdie je rozšíriť skríning o ďalších približne deväť až desať ochorení. "Zatiaľ bolo vyšetrených 900 detí. Cieľom týchto vyšetrení bola jednak validácia prístroja. Môžeme deklarovať, že tieto vyšetrenia sme schopní u nás realizovať," dodal Nosko. Pokiaľ ide o pripravenosť nemocnice a financovanie pilotnej štúdie, tá je zatiaľ hradená z darovaných prostriedkov a prístroj má nemocnica zapožičaný.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: