Novým prezidentom SLK je Marián Kollár

Novým prezidentom SLK je Marián Kollár
Zdroj: bigstockphoto.com

Novým prezidentom Slovenskej lekárskej komory (SLK) sa stal Marián Kollár. Doterajší prezident SLK Milan Dragula odchádza z tohto postu po ôsmich rokoch. Rozhodli o tom delegáti XXVI. snemu SLK, ktorý sa konal 1. a 2. júna 2012 v Žiline.

„Verím, že v činnosti komory bude kontinuita. Mojou túžbou je, aby sa prestalo hovoriť o problémoch slovenského zdravotníctva a fungovalo tak, aby sa o ňom vôbec nepísalo. Aby bolo všetko úplne v pokoji,“ povedal Dragula.

Nový prezident SLK po sneme ubezpečil, že obhajoba a presadzovanie oprávnených nárokov celej lekárskej obce je i naďalej jeho prioritou. „Verím, že dôveru, ktorú som dostal, nesklamem. A spoločnými silami s orgánmi SLK aj ďalšími organizáciami prispejeme k súčinnosti tak, aby sa o problémoch slovenského zdravotníctva nielen hovorilo, ale aby sa problémy slovenského zdravotníctva aj riešili,“ skonštatoval Kollár.

Delegáti snemu SLK prijali podľa neho uznesenie, v ktorom žiadajú Národnú radu SR, vládu SR a ministerstvo zdravotníctva SR o zmenu zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier. „Tak, aby bola zohľadnená odbornosť a náročnosť práce. Na druhej strane budeme ale žiadať, aby sa vykonali aj legislatívne kroky. Tak, aby navýšenie platov sestier bolo aj finančne kryté a zabezpečené,“ podotkol prezident SLK.

Zdôraznil, že SLK musí v najbližšom období zabezpečiť finančné prostriedky nielen pre lekárov, pracujúcich v nemocniciach. „Ale dostať adekvátnu sumu i do ambulancií, aby sme mohli zabezpečiť našu zákonnú povinnosť - dať plat sestričke podľa zákona, čo sme viac-menej všetci už urobili. Ale, aby sme na to dostali aj finančné zdroje. Prevádzka týchto ambulancií musí byť krytá finančnými zdrojmi,“ dodal Kollár.

Prvými krokmi nového prezidenta SLK bude presadzovanie oprávnených požiadaviek lekárov a upevňovanie spoločenského postavenia každého lekára. „Na druhej strane aj postavenia SLK. Lekári určite nie sú spokojní, pretože sme v situácii, ktorá sa nerieši. Niečo sa prijalo, ale neurobili sa na to podmienky. A myslím si, že ani prejav ministerky zdravotníctva nebol natoľko konkrétny, aby upokojil situáciu. Naopak, delegáti mali od pani ministerky podstatne väčšie očakávania,“ podotkol Kollár.

Na poste prezidenta SLK sa chce snažiť v prvom rade o osobný kontakt s členmi a funkcionármi komory. „Svoju prácu chcem vykonávať nielen v sídle SLK, ale predovšetkým v teréne. Potrebujeme osloviť ľudí, potrebujeme komoru posilňovať. Dať jej vyššie spoločenské ocenenie a na to potrebujeme silnú, uvedomelú základňu. Samozrejme, chceme byť rovnocenným partnerom vláde, parlamentu, ministerstvu zdravotníctva, ale aj poisťovniam,“ uzatvoril Kollár.

Marian Kollár (vľavo), Milana Dragula (vpravo).
Marian Kollár (vľavo), Milana Dragula (vpravo).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: