Sestry znepokojili snahy lekárov o prehodnocovanie ich zákona o mzdách

Zdravotné sestry znepokojilo uznesenie týkajúce sa zákona o ich minimálnych mzdových požiadavkách, ktoré na svojom víkendovom sneme prijala Slovenská lekárska komora (SLK). "Od nového vedenia SLK očakávame skôr spoluprácu a podporu, ako vzájomné napádanie sa. Spoločne by sme mali presadzovať, aby vláda a ministerstvo zdravotníctva pre naplnenie zákonov upravujúcich mzdy sestier a lekárov zabezpečili potrebné finančné zdroje, a to navýšením platieb zdravotných poisťovní," uviedla prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mária Lévyová.

Lekári žiadajú otvorenie zákona o sestrách a jeho zmenu tak, aby sa zohľadnila odbornosť a náročnosť práce. Ako poukázala Lévyová, v prípade mzdového ohodnotenia lekárov je stanovený rovnaký koeficient u lekára bez atestácie a s atestáciou, odhliadnuc od náročnosti vykonávaných prác. "V prípade požadovaných zmien v oblasti odbornosti žiadame SLK, aby v prvom rade podporila zmenu kompetencií sestier a pôrodných asistentiek, ktoré by zohľadňovali ich odbornosť v súlade s nadobudnutým kvalifikačným a špecializačným stupňom vzdelania," povedala.

Ozrejmila, že následne by mohol byť zákon upravený nielen na základe návrhov SLK, ale aj v súlade s úvodnými požiadavkami komory sestier a pôrodných asistentiek. "Pretože pri tvorbe zákona o minimálnom mzdovom nároku ministerstvo práce vychádzalo z toho, že sestry majú stanovené rovnaké kompetencie odhliadnuc od ich kvalifikačného stupňa vzdelania a zohľadnilo sestrám a pôrodným asistentkám iba špecializačný stupeň vzdelania a certifikačnú prípravu," uzavrela.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: