EÚ umožnila používať európsky preukaz zdravotného poistenia aj cez smartfóny

Európska komisia (EK) dnes, ešte pred začatím sezóny letných dovoleniek a tesne pred Majstrovstvami Európy vo futbale 2012 a Olympijskými hrami 2012 v Londýne, sprístupnila aplikáciu pre smartfóny, ktorá poskytuje vysvetlenie, ako používať európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Preukaz oprávňuje držiteľa na prístup k štátnej zdravotnej starostlivosti v prípade choroby alebo úrazu počas ciest a dočasných pobytov v 31 európskych krajinách.

Preukaz bezplatne vydávajú zdravotné poisťovne v jednotlivých krajinách. Zaručuje prístup k urgentnému ošetreniu za tých istých podmienok a za rovnakú cenu (v niektorých krajinách bezplatne), ako sa poskytuje osobám poisteným v danej krajine.

Z dôvodu rozdielov medzi systémami zdravotnej starostlivosti môže byť ťažké zistiť, ako použiť preukaz v rôznych krajinách a aké sú miestne pravidlá. Táto praktická príručka o používaní preukazu v 27 členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku je teraz k dispozícii ako aplikácia pre smartfóny na troch platformách: iOS, Android a Windows 7 mobile.

Zahŕňa všeobecné informácie o preukaze, telefónne čísla tiesňového volania, zoznam ošetrení, na ktoré sa preukaz vzťahuje, a ich ceny, informácie o tom, ako žiadať náhradu nákladov a na koho sa obrátiť v prípade straty preukazu. Aplikácia je k dispozícii v 24 jazykoch a umožňuje prepínanie medzi jednotlivými jazykmi.

Európsky preukaz zdravotného poistenia si nemožno stiahnuť pomocou aplikácie, ale je potrebné si ho vyžiadať v zdravotnej poisťovni zúčastnenej krajiny.

Aplikáciu EPZP pre smartfón je možné stiahnuť si z internetovej adresy http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559.

Pacient, ktorý je držiteľom preukazu, má v prípade choroby alebo úrazu rovnaké právo na prístup k verejnej zdravotníckej starostlivosti - k lekárovi, do lekárne, nemocnice alebo zdravotníckeho strediska - ako štátni príslušníci krajiny, ktorú navštevuje.

V súčasnosti vlastní európsky preukaz zdravotného poistenia (alebo náhradné osvedčenie) viac než 188 miliónov ľudí, čo je viac ako 37 percent obyvateľov EÚ.

EK upozornila, že je na vnútroštátnych orgánoch krajín EÚ, aby zabezpečili informovanosť ľudí o existencii preukazu, jeho ľahkej dostupnosti a možnosti jeho využitia zahraničnými návštevníkmi v prípade potreby urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Komisia aj naďalej spolupracuje s členskými štátmi EÚ v snahe zabezpečiť, aby sa tento systém v plnej miere využíval, a zvýšiť informovanosť občanov EÚ o výhodách EPZP.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: