Viac ako štvrtina mladých Slovákov vyskúšala drogy

Nelegálnu drogu vyskúšalo 28 percent mladých Slovákov vo veku 15 až 16 rokov. Vyplýva to z výsledkov Európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách (ESPAD), ktorý sa v roku 2011 realizoval v 37 krajinách medzi viac ako 100.000 mladými.

Podiel mladých ľudí, ktorí majú skúsenosť s nelegálnou drogou, je ešte vyšší v susednom Česku. Nelegálne drogy tam podľa prieskumu skúsilo 43 percent respondentov. Naopak, v Moldavsku, Čiernej Hore či Nórsku to bolo iba šesť percent oslovených. Prevažná časť študentov, ktorí priznali skúsenosť s drogou, užila kanabis.

„Vo všeobecnosti sa ukazuje stabilizačný trend pri fajčení cigariet, konzumovaní alkoholu, experimentovaní s nelegálnymi drogami a dokonca sa ukázala redukcia ťažkého epizodického pitia (päť nápojov a viac pri jednej príležitosti),“ uviedla Eleonora Kastelová z Národného monitorovacieho centra pre drogy.

Fajčenie cigariet za posledných 30 dní v prieskume priznalo 39 percent Slovákov vo veku 15 až 16 rokov, čo SR zaradilo ku krajinám s vysokým výskytom fajčenia. Na podobnej úrovni sú Bulharsko, Česko, Chorvátsko či Francúzsko. Naopak, v krajinách ako Albánsko, Island, Čierna Hora či Nórsko fajčenie za posledných 30 dní deklarovalo asi 12 percent mladých.

V požití alkoholu vyplynuli značné rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Napríklad v Dánsku pijú 15- až 16-ročné deti trikrát viac ako ich rovesníci v Albánsku, Moldavsku, Čiernej Hore a Rumunsku. Viac ako štvrtina slovenských chlapcov a jedna pätina dievčat v prieskume uviedla, že sa za posledných 30 dní opila minimálne raz alebo viackrát.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: