V kauze vývozu tkanív z mŕtvych Slovákov do Nemecka padne trestné oznámenie

V kauze vývozu tkanív zo slovenských mŕtvych darcov spoločnosťou Tissue Research Institute (TRI) do Nemecka padne trestné oznámenie. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa domnieva, že konanie osôb spojených s činnosťou tkanivového zariadenia mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek z mŕtvej osoby. Úrad preto podľa svojej hovorkyne Radoslavy Muchovej podá dnes na Okresnej prokuratúre Bratislava II trestné oznámenie.

Hoci spoločnosť má platné povolenie na prevádzku tkanivového zariadenia vydané Ministerstvom zdravotníctva SR, existuje podľa ÚDZS podozrenie, že tkanivá odoberala v rozpore so zákonom a neoprávnene. "Tkanivá sama nespracovávala a v čase zmluvného vzťahu s úradom ani nemala uzavretú zmluvu na spracovanie odobratých tkanív s iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, tak ako jej to prikazuje zákon o zdravotnej starostlivosti," uviedla Muchová.

Legislatíva tiež zakazuje odber a prenos orgánov, tkanív a buniek s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového prospechu. "Vzhľadom na to, že tkanivové zariadenie využívalo medzery v legislatívnej úprave na to, aby všetky odobraté tkanivá vyvážalo bez akéhokoľvek obmedzenia alebo kontroly do Nemecka, úrad žiada orgány činné v trestnom konaní preveriť, či v tomto konaní spoločnosti nebol cieľom finančný zisk alebo iný majetkový prospech," doplnila Muchová.

Úrad mal donedávna uzatvorenú zmluvu s TRI, na základe ktorej jej oznamoval vhodných darcov a spolupracoval s ňou pri odbere tkanív. Tvrdí však, že spoločnosť napriek dohode neponúkala a nepoužívala tkanivá prednostne na Slovensku. Odhaliť to mala kontrola, zmluvu úrad vypovedal. Spoločnosť TRI s výpoveďou zmluvy zo strany úradu nesúhlasí, napadla ju aj na súde, podala trestné oznámenie a vyzvala ho, aby si začal plniť povinnosti a oznamovať jej vhodných darcov.

Tissue Research Institute mala tkanivá využívať prednostne na Slovensku, vyvážala ich však do Nemecka, kde ich spracovávali v spoločnosti Tutogen Medical. Medzi oboma firmami podľa zistení TASR existuje personálne prepojenie. Bývalý zamestnanec nemeckej firmy Christoph Fauser je od novembra 2010 spoločníkom TRI. Pre TRI sa doteraz urobilo okolo 13.000 odberov na asi 600 ľuďoch.

Vývoz tkanív z mŕtvych darcov treba podľa ÚDZS začať regulovať

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) navrhuje reguláciu vývozu a dovozu tkanív z mŕtvych darcov. Vývoz, rovnako ako aj dovoz, sa má podľa úradu po novom realizovať len na základe dovozného alebo vývozného povolenia ministerstva zdravotníctva. Úrad tak reaguje na situáciu, keď slovenská spoločnosť Tissue Research Institute (TRI) vyvážala všetky tkanivá od slovenských darcov do Nemecka.

Úrad okrem toho v pripomienkach k navrhovanej novele zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne ministerstva zdravotníctva navrhuje vydanie povolenia iba v prípade, že cieľom dovozu alebo vývozu tkanív je prenos tkaniva do tela príjemcu. "Absencia pravidiel a akejkoľvek regulácie dovozu, ale najmä vývozu, môže vytvárať priestor pre obchodovanie a iné neoprávnené nakladanie s tkaninami odobratými z tiel mŕtvych darcov," povedala hovorkyňa ÚDZS Radoslava Muchová. Hovorkyňa ministerstva Zuzana Čižmáriková avizovala, že sa touto zásadnou pripomienkou budú zaoberať.

Súčasné znenie zákona, ktoré zakazuje odobratie i prenos tkanív s cieľom finančného zisku, považuje úrad za nedostatočné na zabránenie prípadnému obchodovaniu s tkanivami. "Úrad pripravil návrh regulačných opatrení pri vývoze tkanív tak, ako je to štandardné v právnych úpravách iných členských štátov. Cieľom takejto úpravy je v čo najvyššej možnej miere obmedziť možnosť obchodovania a iného neoprávneného nakladania s tkanivami odobratými z tiel mŕtvych darcov," doplnila Muchová.

Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých legislatíva ustanovuje implicitný súhlas na odber orgánov, tkanív alebo buniek z tiel mŕtvych darcov. To znamená, že každá zomretá osoba je potenciálnym darcom, pokiaľ počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že nesúhlasí, alebo vyhlásenie, že nesúhlasí s vykonaním pitvy. Medzi krajiny s implicitným súhlasom patrí tiež napríklad Česká republika, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Bulharsko, Taliansko, Belgicko, Francúzsko, Rakúsko, Španielsko. Z tiel mŕtvych darcov sa odoberajú napríklad kožné, osteoartikulárne a spojivové tkanivá.

"Iné členské štáty s implicitným súhlasom majú vo svojich právnych úpravách obsiahnuté pravidlá nakladania s tkanivami tak, aby nedochádzalo k nekontrolovanému vývozu mimo ich územia a aby boli pokryté predovšetkým potreby vlastného obyvateľstva," zdôraznila Muchová. Napríklad v Českej republike je na dovoz alebo vývoz tkaniva alebo orgánu potrebné dovozné alebo vývozné povolenie ministerstva zdravotníctva. V Rakúsku je odobratie tkanív podmienené informovaným súhlasom a export je možný len v prípade spracovaných tkanív a len medzi tkanivovými zariadeniami. V Poľsku je vývoz individuálne povoľovaný príslušným orgánom, a to len v prípade, ak na zozname čakateľov nie je čakateľ z Poľska. Niektoré členské štáty Európskej únie, napríklad Nemecko, Holandsko, Dánsko, patria medzi krajiny s tzv. explicitným súhlasom, a teda majú odber tkanív z tiel mŕtvych darcov podmienený súhlasom príbuzných. V týchto krajinách je vykonávanie pitiev a odberov tkanív z tiel mŕtvych darcov minimálne.

Vývoz tkanív do zahraničia realizovala doteraz na Slovensku jediná súkromná slovenská spoločnosť Tissue Research Institute. Tá mala tkanivá využívať prednostne na Slovensku, vyvážala ich však do Nemecka, kde ich spracovávali v spoločnosti Tutogen Medical. Medzi oboma firmami podľa zistení TASR existuje personálne prepojenie. Bývalý zamestnanec nemeckej firmy Christoph Fauser je od novembra 2010 spoločníkom TRI.

Úrad mal donedávna uzatvorenú zmluvu s TRI, na základe ktorej jej oznamoval vhodných darcov a spolupracoval s ňou pri odbere tkanív. Tvrdí však, že spoločnosť napriek dohode neponúkala a nepoužívala tkanivá prednostne na Slovensku. Odhaliť to mala kontrola, zmluvu úrad vypovedal, avizoval aj ďalšie právne kroky. Spoločnosť TRI s výpoveďou zmluvy zo strany úradu nesúhlasí, napadla ju aj na súde, podala trestné oznámenie a vyzvala ho, aby si začal plniť povinnosti a oznamovať jej vhodných darcov.

Pre TRI sa doteraz urobilo okolo 13.000 odberov na asi 600 ľuďoch.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: