Lekárska fakulta UPJŠ nemá zmluvu s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteuera

Medzi niektorými zamestnancami Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) vládne v ostatných dňoch nervozita. Podľa niektorých je dôvodom zmluva medzi oboma inštitúciami, ktorá rieši fungovanie jednotlivých kliník. „Kliniky vedú prednostovia, ktorí majú vzťah aj s LF UPJŠ a teda primárne sa venujú výučbe študentov. Pritom kliniky organizačne spadajú pod UNLP, teda prednostovia ich riadia manažérsky, personálne aj ekonomicky,“ potvrdili zamestnanci UNLP pre TASR. Dodali, že táto situácia vyvoláva nesúlad medzi vedením UNLP a dekanátom LF či rektorátom UPJŠ.

Ďalším problémom podľa nich je to, že UPJŠ dostáva na zahraničných študentov medicíny dotácie, pričom z týchto finančných zdrojov neuhrádza UNLP nič, navyše aj odmieta dodať zoznam študentov.

Vedenie UNLP aj UPJŠ sú pri hodnotení situácie zdržanlivé. „UNLP Košice mala s LF UPJŠ  podpísané tri zmluvy - dohodu o zriadení výučbových základní, dohodu o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov a zmluvu o spolupráci pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov klinických pracovísk a ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Zmluvy vypovedal predchádzajúci riaditeľ UNLP Košice, pričom univerzitná nemocnica i univerzita a jej lekárska fakulta sa zhodli na potrebe prehodnotiť ich a pripraviť v kvalitnejšej podobe. V súčasnosti sa koncipuje nová zmluva a hľadajú sa riešenia vyhovujúce obom stranám,“ uviedla pre TASR hovorkyňa UNLP Jaroslava Oravcová.

Dodala, že vedenie kliník, ktoré sú zdravotníckym pracoviskom a zároveň výučbovou základňou, tvoria prednostovia, primári a zástupcovia prednostu pre pedagogickú činnosť. Ich povinnosti stanovujú organizačné poriadky univerzitnej nemocnice a lekárskej fakulty a stále platná vzájomná zmluva. Prednostovia sú v pracovnoprávnom pomere s UNLP, pričom majú čiastkové pracovné úväzky.

„Za výučbu zahraničných študentov v súčasnosti lekárska fakulta nemocnici neplatí. Otázka financovania praktickej výučby pre zahraničných študentov v priestoroch UNLP Košice je predmetom pripravovanej zmluvy,“ potvrdila hovorkyňa UNLP. Zdôraznila, že výučba všetkých študentov je napriek vypovedaniu zmluvy zabezpečená do konca akademického roka.

Rektor UPJŠ Ladislav Mirossay svoje stanovisko predloží až po uzatvorení výsledných rokovaní. Ani jedna strana nechcela komentovať, čo by nastalo, ak by sa nenašla dohoda a zmluva medzi UNLP a LF UPJŠ by sa nepredlžila.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: