EÚ v rámci kampane Každý darca krvi je hrdinom vyzýva na darovanie krvi

Európska komisia dnes pri príležitosti celosvetového dňa darcovstva krvi v rámci tohtoročného motta "Každý darca krvi je hrdinom" vyzvala všetkých občanov EÚ, aby posilnili rady zodpovedných dobrovoľných darcov.

Viac ako 500 miliónov občanov EÚ závisí od krvi poskytovanej menej než 15 miliónmi darcov, uvádza sa v správe EK. To nestačí na pokrytie potrieb všetkých Európanov, ktorých prežitie v prípade naliehavej situácie závisí od krvi, alebo tých, ktorí žijú s chronickou chorobou, vyžadujúcou si pravidelné transfúzie.

"Krv je život. Každý z nás môže raz potrebovať krv na zotavenie sa po náročnej operácii alebo vážnom úraze. Mnohí Európania, ktorí trpia chronickými chorobami, ako sú hemofília alebo talasémia, potrebujú krv nepretržite. Krv je nesmierne dôležitá," uviedol komisár EÚ zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli.

V správe EK sa upozorňuje na skutočnosť, že pokiaľ ide o krv, orgány zodpovedné za zdravotnú starostlivosť jednotlivých štátov čelia neustále dvom problémom - dátumu spotreby krvi a jej nedostatočným zásobám.

Problémom v EÚ je aj starnutie obyvateľstva, čo zvyšuje dopyt po krvi. To úzko súvisí s vyšším výskytom chorôb súvisiacich s vekom, ako sú rakovina alebo zlomeniny bedrového kĺbu, ktorých liečba často zahŕňa chirurgické zákroky, a tým zvyšuje dopyt po krvi.

Právne predpisy EÚ pomáhajú zaistiť bezpečnosť a kvalitu pri darovaní krvi, a to tak pre darcov, ako aj pre príjemcov. Stanovujú kritéria spôsobilosti a pomáhajú darcom zodpovedne sa rozhodnúť, kedy je vhodný čas darovať krv. Zároveň vyžadujú, aby všetka krv darovaná v EÚ bola testovaná, a predpisujú požiadavky na kvalitu, ktoré by zdravotnícki pracovníci mali dodržiavať pri zaobchádzaní s odobratou alebo darovanou krvou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: