UNB stratila prednostov Huťana a Marčeka, zomrel aj exriaditeľ Menkyna

V posledných dňoch opustili Univerzitnú nemocnicu v Bratislave (UNB) traja vážení medicínski odborníci. Vo veku 60 rokov prehral v piatok 8. júna boj s chorobou prednosta IV. Chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) v Nemocnici Ružinov doc. MUDr. Martin Huťan, CSc. V nedeľu 10. júna náhle zomrel 71-ročný prednosta Kliniky telovýchovného lekárstva LF UK v Nemocnici Staré Mesto doc. MUDr. Tibor Marček, CSc. Vo veku 85 rokov a v plnom odhodlaní pracovať na novej odbornej publikácii, zomrel v pondelok 11. júna MUDr. Radko Menkyna, dlhoročný riaditeľ Ústavu národného zdravia, predchodcu dnešnej UNB.

"Ide o citeľnú stratu významných odborníkov, ktorí celý svoj kariérny život venovali starostlivosti o zdravie pacientov," povedal riaditeľ UNB Miroslav Bdžoch. Pozostalým, kolegom a známym vyjadril úprimnú sústrasť.

Posledná rozlúčka so zosnulými bude v Krematóriu v Bratislave - s Martinom Huťanom v sobotu 16. júna o 11. hodine, s Tiborom Marčekom v utorok 19. júna o 14. hodine a s Radkom Menkynom v stredu 20. júna o 11. hodine.

Martin Huťan (1951) bol chirurg a uplynulé štyri roky viedol IV. Chirurgickú kliniku LF UK v Nemocnici Ružinov. V rokoch 2005-2007 bol hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre chirurgiu. Venoval sa aj publikačnej činnosti a vzdelávaniu. Bol posudzovateľom pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tibor Marček (1941) viedol Kliniku telovýchovného lekárstva LF UK v Nemocnici Staré Mesto 25 rokov. Pôsobil aj na Fakulte telesnej výchovy UK, na Trnavskej univerzite a na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Bol šéflekárom slovenských výprav na Olympijské hry v Atlante a v Sydney. V rokoch 1994 - 2000 bol hlavným odborník MZ SR pre telovýchovné lekárstvo. Radko Menkyna (1926) bol internista, v rokoch 1969 – 1988 sa ako riaditeľ Ústavu národného zdravia pričinil o dynamický rozvoj bratislavských zdravotníckych zariadení. Stál pri založení Národného centra pre surveillance rezistencie na antibiotiká a Národného centra pre pomalé nákazy. Bol mimoriadne aktívny  aj vo vedecko-výskumnej, publikačnej a redakčnej činnosti.

TASR informovala hovorkyňa UNB Petra Maťašovská.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: