Dôvera postúpila staršie pohľadávky Slovenskej konsolidačnej

Súkromná poisťovňa Dôvera postúpila svoje staršie pohľadávky v hodnote 64 miliónov eur Slovenskej konsolidačnej. Poisťovňa tak zavŕšila proces vymáhania pohľadávok, ktoré vznikli poisťovni voči dlžníkom do roku 2008.

"Vyvinuli sme obrovské úsilie na získanie týchto prostriedkov od našich neplatičov, keďže čerpali zdravotnú starostlivosť, hoci za ňu neplatili. Vďaka tomuto úsiliu sme mohli aspoň časť dlžných prostriedkov vrátiť späť do systému financovania zdravotnej starostlivosti," povedal riaditeľ úseku financií poisťovne Radomír Vereš. V systéme aj napriek tomu podľa jeho slov zostalo veľa klientov, ktorí na žiadnu z možností vyrovnať záväzky nereagovali.

Dôvera preto ešte vo februári, rovnako ako ostatné zdravotné poisťovne, podpísala Zmluvu o postúpení pohľadávok so Slovenskou konsolidačnou. Na jej základe sa Slovenská konsolidačná stala výhradným vlastníkom týchto pohľadávok po ich odovzdaní, teda k 27. mája. Neplatiči, ktorým prídu oznámenia o postúpení pohľadávok, tak môžu v tejto veci rokovať už len s firmou Slovenská konsolidačná.

Podľa zmluvy mohla Dôvera Slovenskej konsolidačnej postúpiť pohľadávky za maximálne 60 miliónov eur. Ako odplatu za to mala získať maximálne 15 percent z ich hodnoty, najviac teda deväť miliónov eur. Niektoré postúpila aj bezodplatne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: