Koncová sieť nemocníc sa od októbra obnoví

Koncept koncovej minimálnej siete nemocníc sa od októbra opäť obnoví. Do koncovej siete budú zaradení poskytovatelia, na ktorých má dosah ministerstvo zdravotníctva a predstavujú strategický význam pre štát. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa mení aj právna norma o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú dnes schválili poslanci.

Koncová sieť nemocníc, ktoré boli zdravotné poisťovne povinné zazmluvniť, sa zrušila za bývalej vlády. Ministerstvo zdravotníctva vtedy tvrdilo, že takýto prístup viedol preukázateľne k deformáciám trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zvýhodnením vybraných zdravotníckych zariadení.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: