Kontrolóri dnes odhalili pri prevoze potravín porušovanie predpisov

Zamestnanci viacerých štátnych orgánov realizovali dnes v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru SR na území Michalovského okresu kontrolu motorových vozidiel prepravujúcich rôzne druhy potravín. Spomínaná kontrolná činnosť odhalila vo viacerých prípadoch porušenie dopravných predpisov, ale aj pravidiel, ktoré sa vzťahujú na prepravu a skladovanie potravinového tovaru.

"Kontrola bola zameraná na vozidlá vykonávajúce prepravu zvierat alebo potravín po pozemných komunikáciách a kontrolu organizácie pracovného času v doprave s cieľom ochrany zdravia slovenského spotrebiteľa pred nebezpečnými potravinami," uviedla na margo kontrolnej činnosti na území Michalovského okresu hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.

Ako ďalej uviedla, polícia realizovala dnešnú kontrolu v okrese Michalovce v spolupráci s pracovníkmi Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVaPS), Colného úradu, Národného inšpektorátu práce a Obvodného úradu pre cestnú dopravu.

Policajti počas štyroch hodín skontrolovali 82 motorových vozidiel, z toho v 15 prípadoch išlo o prepravcov zo zahraničia. "Zistili celkom 16 priestupkov, pričom 11 z nich vyriešili v blokovom konaní. Napomenutím vybavili štyri a jeden priestupok oznámili na dopravný inšpektorát," konkretizovala Mésarová.

Zároveň dodala, že u jedného z kontrolovaných vodičov zaznamenali muži zákona požitie alkoholu. Policajti dnes zadržali celkovo štyri vodičské preukazy a rovnaký počet osvedčení o evidencii motorového vozidla.

Konkrétne šesť nedostatkov zaznamenala dnešná kontrola aj na úseku prepravy potravín. "Do Poľskej republiky sme vrátili zásielku 1200 kilogramov jabĺk a 500 kilogramov uhoriek. Nemali náležité doklady o pôvode, neboli označené žiadnym kódom ani výrobcom, skladom a podobne," informoval TASR riaditeľ michalovskej RVaPS Ján Hromaník.

Ako dodal, zistené nedostatky súviseli aj s hygienou uskladnenia prepravovaných pekárenských a mäsových výrobkov. V týchto prípadoch začne v zmysle zákona RVaPS správne konania o uložení pokuty.

Ďalší z prípadov súvisel napríklad s nevhodnou teplotou pri prevážaní výrobkov z mlieka. "Podľa predpisov malo ísť o dva až osem stupňov Celzia. V niektorých jogurtoch sme však pri preprave namerali 20,3 stupňa Celzia. Tieto výrobky sme preto zakázali uviesť do obehu," uzavrel Hromaník s tým, že kontroly podobné tej dnešnej bude RVaPS v spolupráci s ďalším slovenskými orgánmi realizovať aj v budúcnosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: