Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice vypovedala v apríli tohto roka tri zmluvy uzatvorené s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika Košice

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice vypovedala v apríli tohto roka tri zmluvy uzatvorené s  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika Košice, pracovisko Lekárska fakulta, upravujúce výučbu študentov v priestoroch nemocnice, dohodu o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov a zmluvu o spolupráci pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov klinických pracovísk a ústavov UPJŠ LF. Následne boli vytvorené pracovné skupiny na oboch zmluvných stranách, ktoré pracovali na návrhoch  nových zmlúv.

Návrhy nových zmlúv - Zmluvu o zriadení výučbového špecializovaného zariadenia a o zabezpečení praktickej výučby študentov, Dohodu o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných a certifikačných programov a Zmluvu o spolupráci pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov klinických pracovísk a ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice dnes podpísal riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH a boli doručené Univerzite Pavla Jozefa Šafárika Košice na podpis.

Vedenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice očakáva podpis týchto zmlúv upravujúcich vzájomné vzťahy a s tým súvisiacu stabilizáciu situácie medzi UPJŠ LF a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Košice.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: