Celoslovenská súťaž v poskytovaní prvej pomoci – Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka

Počas prvej prázdninovej soboty bude centrum Bratislavy plné ľudí, ktorým bude treba urýchlene poskytnúť prvú pomoc. Poranenia síce budú len šikovne namaskované a nasimulované, aj tak sa však o všetkých zranených bude treba príkladne postarať. Práve to bude úlohou takmer stopäťdesiatich vyškolených dobrovoľných záchranárov Slovenského Červeného kríža, ktorí si na celoslovenskej súťaži v poskytovaní laickej prvej pomoci zmerajú svoje sily a zručnosť.

Celoslovenská súťaž v poskytovaní prvej pomoci - Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka - nesie meno lekára – záchranára, ktorý zahynul v troskách lietadla leteckej záchrannej služby. Celý svoj mladý život venoval záchrane životov druhých. Presadzoval poskytovanie účinnej laickej prvej pomoci pri nešťastiach, úrazoch a náhlych vážnych ochoreniach. Prostredníctvom spolupráce so Slovenským Červeným krížom (SČK) pomáhal rozširovať rady laikov schopných poskytnúť prvú pomoc. Tento rok si SČK uctí jeho pamiatku už 20. ročníkom memoriálu.

Cieľom súťaže je precvičiť si poskytovanie prvej pomoci v súťažných podmienkach, ukázať širokej verejnosti jednoduchosť záchrany ľudského života a lámať mýty o prvej pomoci.

Všetkých 22 šesťčlenných družstiev z celého Slovenska prejde deviatimi súťažnými a trinástimi nesúťažnými stanovišťami. Súťažné stanovištia s modelovými situáciami realisticky znázornených poranení pripravila odborná jury pod vedením doc. MUDr. Viliama Dobiáša: „Realisticky maskované poranenia sú začlenené do inscenovaných situácií, ktoré sa stávajú denne a dobrovoľní záchranári SČK sa s nimi môžu stretnúť počas zabezpečovania športových, kultúrnych a spoločenských akcií. V rámci súťaže budú musieť zvládnuť prvú pomoc pri srdcovom infarkte, mozgovej porážke, dopravnej nehode s viacerými postihnutými, ošetria popáleniny, zlomeniny, krvácanie, oživia dojča aj utopeného. Súťažné situácie budú v centre mesta prístupné verejnosti, ktorú by mohlo povzbudiť k poskytovaniu prvej pomoci to, že situácie budú riešiť družstvá dobrovoľníkov – nezdravotníkov, ktorí majú absolvované kurzy prvej pomoci len o pár hodín dlhšie ako je kurz v autoškole“, uviedol.

Témy stanovíšť zostávajú vzhľadom na súťažný charakter memoriálu prekvapením. Originalita no zároveň reálnosť situácií je zaručená!

Nad súťažou a správnosťou zvolených záchranných postupov bude bdieť takmer štyridsať rozhodcov a do súťaže sa zapojí aj päťdesiatka figurantov.

Víťazné družstvo súťaže bude reprezentovať Slovenský Červený kríž na európskej súťaži v poskytovaní prvej pomoci FACE 2013.

Otvorenie súťaže je naplánované na 29. júna o 20:00 hod. na Hviezdoslavovom námestí na Malom pódiu. Samotná súťaž začne v sobotu ráno o 7:30 hod. a potrvá do popoludňajších hodín. Dobrovoľných záchranárov SČK v plnom nasadení budú môcť návštevníci Starého mesta sledovať v parčíku pred Redutou, na Hlavnom námestí, pri Primaciálnom paláci, Michalskej veži, v čitárni Červený rak, na Kapitulskej ulici, Rudnayovom námestí, pri budove Slovenského národného múzea na Fajnorovom nábreží či pri Starom moste. Všetci ste srdečné vítaní!

Záštitu nad 20. ročníkom memoriálu prevzal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik a starostka mestskej časti Bratislava – Staré mesto Tatiana Rosová.

Autor článku: SČK

Dátum zverejnenia: