Nemocnice v Topoľčanoch a Leviciach prepustia desiatky ľudí

Nemocniciam v Leviciach a Topoľčanoch patriacich Nitrianskemu samosprávnemu kraju (NSK) sa podarilo nájsť peniaze na zvyšovanie platov lekárov a zdravotných sestier. Bolo to však za cenu tvrdých racionalizačných opatrení. Obe zdravotnícke zariadenia prepustia k 30. júnu spolu 72 zamestnancov, po 36 v každej nemocnici.

"Dotýkalo sa to predovšetkým administratívnych pracovníkov a potom sčasti nižšieho zdravotného personálu. U kategórii sestra a lekár sme neredukovali stavy prepúšťaním, ale sme neprijímali nových ľudí na uvoľnené miesta, ktoré vznikli odchodom do dôchodku, alebo dobrovoľným rozviazaním pracovného pomeru. Samozrejme, že normatívy na počet lekárov a sestier spĺňame, aj keď sme už na hrane," informovala Marta Eckhardtová, riaditeľka neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami, ktorá levickú i topoľčiansku nemocnicu spravuje.

Ako dodala, k zvýšeniu platov v oboch nemocniciach došlo k 1. aprílu. Momentálne sa pripravujú na zvyšovanie platov lekárov. "Za obe nemocnice to predstavuje sumu okolo 35.000 eur, vrátane odvodov. Problémy, samozrejme, budú, ale predpokladám, že pán prezident podpíše zákon a zvýšia sa odvody za poistenca štátu a dôjde tiež k rozpusteniu rezervy. To by nám malo pomôcť preklenúť obdobie do konca roka. Čo bude potom, to ešte uvidíme," dodala Eckardtová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: