Štefan Krchňák sa stane viceprezidentom PGEU

V uplynulých dňoch dosiahlo slovenské lekárenstvo historický úspech. Člen prezídia Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) PharmDr. Štefan Krchňák bol na zasadnutí Zväzu lekárnikov Európskej únie (Pharmaceutical Group of the European Union –PGEU ) v Paríži zvolený za viceprezidenta tejto organizácie pre rok 2013. PGEU združuje 40 členských organizácií (profesijné organizácie a národné asociácie verejných lekárnikov) v 30 európskych krajinách a reprezentuje 400 000 lekárnikov.

„Zvolenie do funkcie prichádza v čase, kedy začali jednotlivé orgány EÚ venovať zvýšenú pozornosť zdravotníctvu, pretože doterajšie ponechanie jeho rozvoja na pleciach jednotlivých štátov spôsobilo značné rozdiely v kvalite a dostupnosti zdravotníckych služieb. Je rozpracovaných štrnásť veľkých iniciatív, ktoré v blízkej dobe ovplyvnia aj prácu slovenských lekárnikov. Preto je potrebné zaistiť obojsmerný tok informácií, aby slovenská farmácia hľadala inšpiráciu pre svoj ďalší rozvoj v partnerských krajinách a naopak sme poskytovali čo možno najúplnejšie údaje o našej práci na Slovensku. Situáciu navyše komplikujú doteraz sa nevyskytujúce krízové príznaky, preto očakávam, že to bude náročný rok, vyplnený tvrdou prácou, navyše komplikovaný skutočnosťou, že nebol zvolený prezident PGEU pre budúci rok,“ vyjadril sa Štefan Krchňák pri tejto príležitosti.

PGEU je organizácia zastupujúca verejných lekárnikov v Európe. Vznikla 29. mája 1959 podpísaním dokumentu ustanovujúceho Farmaceutickú skupinu Európskeho hospodárskeho spoločenstva zástupcami farmaceutických organizácií. Medzi zakladateľským organizáciami boli Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Taliansko, Holandsko a Nemecko. Má za sebou 53 rokov existencie a týmto sa radí medzi najstaršie európske organizácie.

Cieľom organizácie je porovnávať lekárnickú profesiu v európskych krajinách, vymieňať si skúsenosti a diskutovať nad vývojom farmácie. PGEU hneď po svojom vzniku vytvorila „Charter of European Pharmacy“, ktorý definoval nepostrádatelné postavenie lekárnika v zdravotníckom systéme.

Autor článku: SLEK

Dátum zverejnenia: