Šéf ÚDZS J. Gajdoš odstúpil z funkcie

Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Ján Gajdoš sa dnes vzdal svojej funkcie, o čom listom informoval aj premiéra Roberta Fica. Výkon funkcie predsedu úradu v takomto prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa žiadosť doručila vláde. Gajdoš úradu šéfoval po druhýkrát, tentokrát od augusta 2010.

"Tento krok je prejavom môjho nesúhlasu s politizáciou úradu a závislosťou na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorú zavádza schválená novela zákona účinná od júla. Funkcia predsedu, a tým aj plnenie úloh úradu sa de facto stávajú podriadenými ministrovi zdravotníctva a nezávislosť úradu zaniká," uviedol Gajdoš. Tvrdí, že úrad ako kontrolný orgán stratil možnosť objektívne kontrolovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Gajdošovi sa nepáči novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá od júla rozširuje možnosti odvolania šéfa ÚDZS. "Opakuje sa scenár z roku 2007, na ktorom sa odmietam zúčastniť. Považujem to za politické pokrytectvo, pretože o mojom odvolaní je už dávno rozhodnuté a ja nebudem svedkom hľadania vykonštruovaných a účelových dôvodov," skonštatoval. Predchádzajúca vláda Roberta Fica už raz Gajdoša po zmene legislatívy z funkcie odvolala.

"Po svojom nástupe v auguste 2010 som zefektívnil hospodárenie úradu a eliminoval negatívne dopady rozhodnutí predchádzajúceho vedenia v tejto oblasti, o čom svedčí zverejnená výročná správa za minulý rok," povedal Gajdoš. Poukázal na to, že za jeho vedenia sa rozbehlo aj viacero zmien, ako prvá verzia DRG systému či nová metodika prerozdeľovania poistného. "Z profesijného hľadiska je mi určite ľúto, že tieto dobre rozbehnuté projekty nemôžem dokončiť, verím však, že v nich bude pokračovať môj nástupca," uzavrel.

"Akékoľvek spolitizovanie ÚDZS odmietam. Pýtam sa, prečo je predseda úradu menovaný na návrh na ministra KDH menej alebo viac spolitizovaný ako predseda úradu menovaný iným ministrom?" reagovala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: