Ministerka zdravotníctva nevidí dôvod na odvolanie riaditeľa UNLP

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská je podľa slov svojej hovorkyne Zuzany Čižmárikovej prekvapená postojom akademickej obce Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach k odvolaniu riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Ladislava Rosochu. „Vo štvrtok (28.6.) bolo na pôde ministerstva zdravotníctva pracovné stretnutie, kde sa predostreli problémy a hľadali sa riešenia,“ uviedla Čižmáriková pre TASR.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia LF UPJŠ aj UNLP. Kým nie je rokovanie ukončené, ministerstvo nechce komentovať parciálne závery, aj keď na verejnosť prenikla správa, že platnosť zmluvy medzi LF UPJŠ a UNLP je predĺžená o mesiac, teda do konca mesiaca júl. UNLP a LF sa nedokážu dohodnúť na znení zmluvy o zriadení výučbového špecializovaného zariadenia o zabezpečení praktickej výučby študentov, a podľa dekana LF UPJŠ Leonarda Siegfrieda tým hrozí kolaps medicínskeho vzdelávania v Košiciach a aj na Slovensku.

„Vzniknutú situáciu začína ministerstvo zdravotníctva spolu s ministerstvom školstva riešiť hneď začiatkom mesiaca júl,“ objasnila ďalej Čižmáriková. Dodala, že rezortné ministerstvo nevidí dôvod na odvolanie riaditeľa UNLP. „Naopak, pán riaditeľ vyvíja všetko úsilie na vyriešenie tejto zložitej situácie,“ doplnila s tým, že ministerka nedostala na štvrtkovom rokovaní návrh na jeho dovolanie a dozvedela sa o ňom len cez médiá.

Spolupráca medzi UNLP a LF UPJŠ je založená na dohode o zriadení výučbových základní, dohode o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov a na zmluve o spolupráci pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov klinických pracovísk a ústavov LF UPJŠ a UNLP.

Návrh zmluvy, ktorý LF UPJŠ dostala, hovorí o tom, že prednosta kliniky je zodpovedný za organizáciu, riadenie a odbornú úroveň praktickej výučby. „Prednosta je podľa toho vyradený zo zodpovednosti za zdravotnú starostlivosť,“ zdôraznil dekan fakulty. Univerzita trvá na tom, aby prednosta bol zodpovedný aj za výskumnú činnosť a zdravotnú starostlivosť.

V prípade, že sa obe zainteresované strany nedohodnú, môže podľa Siegfrieda stratiť LF akreditáciu a UNLP môže stratiť štatút univerzitnej nemocnice.

„Ohrozuje to 2476 študentov, 500 zamestnancov LF, znemožňuje štúdium 400 novoprijatých študentov, likviduje výchovu 519 lekárov špecialistov a podstatne znižuje kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ vyhlásil Siegfried s tým, že podľa predloženého návrhu novej zmluvy sa dokonca v nej nehovorí o troch klinikách, ktoré akoby ani neexistovali.

Riaditeľ UNLP Rosocha obhajoval svoje stanovisko predovšetkým dodržiavaním Zákonníka práce a ďalších pracovno-právnych predpisov. Poukázal tiež na to, že napríklad v prípade pracovného úrazu by sa nemocnica vystavila nebezpečenstvu postihu. „Vzhľadom k tomu nie je možné od prednostu žiadať, aby bol zodpovedný za kliniku," dodal.

Ku skutočnosti, že v návrhu novej zmluvy sa neobjavili tri existujúce kliniky Rosocha uviedol, že je to v súlade s plánovaným rušením týchto kliník z ekonomických dôvodov. "Ak by sa zmluva aj nepodpísala, pre našu nemocnicu to nebude mať žiadne katastrofálne dôsledky," vyhlásil riaditeľ UNLP pre TASR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: