Lekári kritizujú VšZP, vraj nabáda na obchádzanie zákona

Zástupcovia ambulantných lekárov obviňujú štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) z obchádzania zákona a nabádania na takéto konanie. Dôvodom má byť usmernenie pre jej poistencov v súvislosti s avizovanými vyjadreniami lekárov o tom, že nepodpíšu nové dodatky k zmluvám s VšZP, kým im nepridá. Poistencom štátna poisťovňa odkázala, aby u lekárov nič neplatili. Slovenská lekárska komora, Zdravita a Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast to označila za vydieranie.

Zástupcovia ambulantných lekárov avizujú, že pri ošetrovaní pacientov i platbách budú striktne dodržiavať zákon. "Vyzývame VšZP, aby sa prestala snažiť vzniknutú situáciu riešiť takýmito neštandardnými spôsobmi, ale aby si, naopak, začala plniť svoje povinnosti štandardnými postupmi - a to rokovaním o reálnych podmienkach, za ktorých by mohli byť čo najskôr podpísané zmluvy," napísali v spoločnom stanovisku.

Najväčšia poisťovňa odkázala poistencom, že nemusia platiť za vyšetrenie, odbery, ani za vypísanie receptu, keďže poisťovňa túto starostlivosť uhradí. "Takéto vyhlásenie považujeme za klamlivé a zavádzajúce, keďže v súlade s platnými právnymi predpismi je v prípade nezmluvného zdravotníckeho zariadenia dovolená iba úhrada neodkladnej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia," píše sa v stanovisku.

Lekári kritizujú aj prísľub VšZP pre lekárne, ako aj poskytovateľov vykonávajúcich laboratórne a röntgenové vyšetrenia, že im až do odvolania uhradí všetky lieky a výkony, ktoré predpíšu nezmluvní lekári. "Verejný prísľub považujeme za zvrátený a účelový, nakoľko ide o absolútne neplatný právny úkon, ktorý je v rozpore so zákonom stanovenými podmienkami činnosti VšZP a podmienkami úhrady liekov s jediným cieľom - zmariť dosiahnutie oprávnených požiadaviek lekárov. Dôsledkom môže byť, že na základe absolútnej neplatnosti verejného prísľubu v budúcnosti lieky a laboratórne vyšetrenia neuhradí," tvrdia lekári. Vyzvali preto daných poskytovateľov lekárenskej starostlivosti a SVLZ, aby konali dôsledne v súlade so zákonom.

Vyhlásenie VšZP o tom, že pacientom bude zdravotná starostlivosť poskytnutá v ústavných zariadeniach, považujú lekári za chabý pokus upokojiť pacientov, "založený na zjavnej nepravde o schopnosti ústavných zariadení dlhodobo nahradiť ambulantný sektor všeobecných lekárov".

VšZP odmieta obvinenia z nezákonného konania

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) odmieta obvinenia z nezákonného postupu zo strany ambulantných lekárov. "Poslaním VšZP je vykonávanie verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov. Tomu sú podriadené, plne v súlade so zákonom, všetky jej aktivity. V zmysle zákona uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhradu za poskytnutú starostlivosť svojim poistencom, a to ako zmluvným, pri splnení ňou daných kritérií, aj nezmluvným," uviedla jej hovorkyňa Dana Gašparíková.

Lekárom sa nepáčili výzvy poisťovne adresované pacientom, aby u lekárov a v lekárňach nič neplatili. "Slovenská lekárska komora, Zdravita a Asociácia všeobecných lekárov pre deti však naplneniu tejto povinnosti svojím postojom bránia. Zákonnú snahu VšZP zamedziť ohrozeniu dostupnosti poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti jej poistencom a zmierniť dopad rozhodnutia uvedených zástupcov časti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, spochybňujú," uviedla Gašparíková.

VšZP opätovne ubezpečila svojich poistencov, že im zabezpečí poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorú aj uhradí. "Všetkými dostupnými právnymi prostriedkami bude hájiť ich právo na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Postupovať bude v súlade s verejnými prísľubmi, ktoré uverejnila. VšZP odmieta robiť z pacientov rukojemníkov, zhrnula Gašparíková. Ako poznamenala, zástupcovia ambulantných lekárov svojím postupom, postojom a vyhláseniami preukázali, že im nejde o zdravotníctvo, ani o kvalitu, ale iba o vlastný finančný prospech, bez ohľadu na pacienta.

Mnohí ambulantní lekári odmietajú podpísať nové dodatky k zmluvám s VšZP. Nepáči sa im, že nové zmluvy hovoria iba o navýšení, ktoré vyplynulo z rozpustenia rezervy 50 miliónov eur v štátnom rozpočte na platy. V zmysle zákona je pritom pre zdravotnú poisťovňu aj pre poskytovateľa všeobecnej zdravotnej starostlivosti zmluvný vzťah povinný.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: