Dôvera vlani hospodárila so ziskom takmer 40 miliónov eur

Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera skončila vlani so ziskom 39,3 milióna eur. "Táto suma bude súčasťou rezervného fondu a predstavuje rezervu vo výške našej dvojtýždňovej úhrady pre poskytovateľov," informoval manažér odboru PR Branislav Cehlárik. Vykázaný zisk predstavuje štyri percentná ročného obratu poisťovne.

Dosiahnutý výsledok je podľa Dôvery odrazom jej zodpovedného hospodárenia. Má byť najmä výsledkom úspory v prevádzkových nákladoch a zvýšeným úsilím zameraným na vymoženie starých pohľadávok od dlhodobých neplatičov, vrátane ich predaja. Vplyv na výsledok mala aj tvorba a zúčtovanie opravných položiek a rezerv.

"V súčasnom nestabilnom prostredí poznačenom hospodárskou krízou sa nemôžeme spoliehať na oddlženie alebo štátnu pomoc. Voči rastúcim požiadavkám pacientov a poskytovateľov chceme vystupovať ako stabilný a zodpovedný partner, k čomu potrebujeme disponovať s určitou finančnou rezervou," uviedol na margo hospodárenia poisťovne jej generálny riaditeľ Martin Kultan.

Dôvera vlani uzavrela zmluvy s 11.834 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, spolupracovala so 190.000 platiteľmi poistného a dosiahla historicky najvyššiu úspešnosť výberu poistného 99,6 percenta. "Naše skutočné náklady na zdravotnú starostlivosť, rovnako ako skutočné príjmy z poistného sa vyvíjali podľa plánu," informoval Cehlárik.

Vzhľadom na hospodársky výsledok poisťovňa od apríla zvýšila úhrady pre poskytovateľov. "Platby poskytovateľom sme zvýšili o 23,4 milióna eur nad rámec rozpustenia štátnej rezervy. Náš hospodársky výsledok za prvých päť mesiacov je 3,9 milióna eur, čo predstavuje 0,4 percenta z plánovaného ročného obratu. V druhej polovici roka budeme čeliť zníženiu príjmov po zmene prerozdeľovacieho mechanizmu s očakávaným dopadom 21 miliónov eur ročne," uzavrel Cehlárik.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: