MZ SR by mohlo zriadiť Národnú transplantačnú organizáciu

Ministerstvo zdravotníctva SR by malo dostať kompetenciu zriadiť Národnú transplantačnú organizáciu (NTO), ktorá má byť koordinačným článkom vo všetkých procesoch transplantácií s presne stanovenými úlohami a povereniami. Tento orgán by mal okrem iného vydávať písomný súhlas, nevyhnutný pre poskytovateľov, ktorí vykonávajú vývoz tkanív a buniek mimo územia Slovenska. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý dnes odobril vládny kabinet. Ten priamo nezriaďuje NTO, ale iba vytvára takúto kompetenciu pre ministerstvo zdravotníctva.

Ak NTO vznikne, mala by mať postavenie samostatnej príspevkovej organizácie, tak ako je to v mnohých európskych krajinách štandardom. Vykonávať by mala aj podnikateľskú činnosť ako pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

Vládny materiál taktiež predpokladá, že by sa NTO stala koordinátorom aj smerom mimo územia Slovenska. "Ak nie je vhodný príjemca na Slovenku, je možné ponúknuť orgán, tkanivo alebo bunky do zahraničia alebo sa súrne hľadá orgán pre nášho občana a nie je dostupný vhodný darca na Slovensku. Podmienkou vývozu tkaniva alebo bunky mimo územia SR je nielen povolenie ministerstva zdravotníctva ale aj deklarovateľnosť, že tkanivo bude použité priamo pre pacienta," píše sa v sprievodnom materiáli k návrhu.

Návrh na zmenu prichádza len dva mesiace po tom, ako sa objavili informácie, že tkanivá odobraté z tiel niektorých zomretých Slovákov, končili v zahraničí.

Novela presne vymedzuje podmienky vývozu buniek a tkanív. Písomná žiadosť bude musieť obsahovať názov krajiny, kam vyvážaný materiál smeruje, údaje o osobe alebo zariadení, ktoré tkanivo alebo bunku dostane a vyhlásenie o tom, že tento materiál nie je potrebný na území SR.

Navrhovaná zmena tiež presne definuje jednotlivé pojmy v súvislosti s výkonom transplantácií. Zároveň ustanovuje legislatívny rámec povinností, ktoré vykonávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci ktorýkoľvek z úkonov v procese transplantácie za účelom zabezpečenia kvality a bezpečnosti pre pacienta.

V prípade, že zákon bude schválený v pôvodnom znení aj v pléne Národnej rady SR, účinnosť nadobudne 27. augusta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: