Dlh v zdravotníctve vlani presiahol vyše 150 miliónov eur

Dlh v zdravotníctve vlani vďaka oddlžovaniu štátnych zdravotníckych zariadení medziročne poklesol o asi 134,6 milióna eur. Na konci minulého roka tak predstavoval 150,5 milióna eur. Vyplýva to zo správy o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva, ktorú dnes schválila vláda SR.

Dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu predstavoval 69,44 milióna eur. Tie najviac peňazí dlhujú dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok. Podlžnosti však majú aj voči dodávateľom plynu, vody a energií, Sociálnej poisťovni či investičným dodávateľom. Ich celkový dlh medziročne klesol o 136,41 milióna eur, čo je výsledkom oddlžovania nemocníc sumou 300 miliónov eur.

Zadlžené sú aj zdravotnícke zariadenia delimitované na obce a vyššie územné celky, ako aj tie transformované na neziskové organizácie. Ich dlh spolu v roku 2011 dosiahol 80,93 milióna eur. Oproti roku 2010 tak došlo k nárastu o 5,17 milióna eur. Najväčší problém so zadlženosťou majú nemocnice v správe vyšších územných celkov. Aj v tomto prípade sú najväčšími veriteľmi dodávatelia liekov a zdravotníckych pomôcok.

Počas vlaňajška došlo k rýchlejšiemu poklesu dlhov oproti roku 2010, čo bolo spôsobené najmä oddlžovaním. Napriek tomu sa však podľa správy tvorbu dlhu v štátnych a zároveň najväčších nemocniciach zastaviť nepodarilo. Záväzky po lehote splatnosti predstavovali za prvé tri mesiace 88,1 milióna eur, čo je od decembra nárast o takmer 19 miliónov eur. Dlh tak priemerne narastá za mesiac o šesť miliónov eur.

Ako upozorňuje správa, rizikom do budúcnosti sú náklady na obsluhu dlhu pri záväzkoch po lehote splatnosti. "Je tu riziko súvisiacich nákladov na príslušenstvo vyvolaných exekúciami a súdnymi poplatkami pri procesoch vymáhania pohľadávok zo strany veriteľov zdravotníckych zariadení," pripomína sa v správe.

Ministerstvo preto avizuje viaceré zmeny. Medzi ne má patriť optimalizácia nákladovej štruktúry nemocníc, zefektívnenie nákupov liekov, zdravotníckych pomôcok, tovarov a služieb v zdravotníckych zariadeniach, spravodlivejšie odmeňovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti či pokračovanie v elektronizácii zdravotníctva.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: