Návrh pripomienok nielen k zákonu o liekoch od SLeK je už na MZ SR

Slovenská lekárnická komora (SLeK), ako legitímny zástupca slovenských lekárnikov, v uplynulých dňoch odovzdala pripomienky k viacerým zákonom ministerke zdravotníctva Zuzane Zvolenskej, ktorá pripravuje novelizáciu zdravotníckej legislatívy.

Kompletný materiál predstavuje 29 strán pripomienok a návrhov legislatívnych zmien. „Za absolútne najdôležitejšie považujeme však legislatívny zákaz sietí lekární, legislatívny zákaz bonifikácie výdaja liekov na lekársky predpis a povinné dodržiavanie jednotných cenových pravidiel novelou zákona č. 362/2011 Z. z. (Zákaz vernostných systémov na receptové lieky, ktoré profesionálne degradujú lekárnika iba na predavača so ziskom a neistým benefitom pre pacienta), zvýšenie kritérií na odbornú spôsobilosť (umožnenie otvárania nových lekární iba farmaceutom – postup väčšiny štátov EÚ), opätovné zavedenie špecializácie z lekárenstva ako podmienky pre vedenie lekárne, zavedenie povinnej špecializácie pre zodpovedných farmaceutov, v lekárňach v súčasnosti prevádzkovaných laikmi posilniť zodpovednosť odborného zástupcu tak, aby nebol v postavení závislom od laických rozhodnutí, návrat k pôvodnému režimu výdaja očkovacích látok a zavedenie povinného členstva v stavovských organizáciách v zdravotníctve,“ spresnil najdôležitejšie pripomienky k pripravovanej novele zákona o liekoch Tibor Czuľba, prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Po stretnutí zástupcov SLeK s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou v máji tohto roka ministerstvo vyzvalo viaceré organizácie na podávanie pripomienok a návrhov v rámci pripravovanej novelizácie viacerých zákonov. „SLeK si veľmi váži ústretovosť, s akou sa pani ministerka zhostila práve novelizácie zákona o liekoch. Nielenže sa stretáva so zdravotníckymi stavovskými organizáciami a načúva poradným hlasom, ale pevne verím, že po starostlivom zvážení aj návrhy pripomienok z našej strany zakomponuje do novely zákona o liekoch a pomôže tak napraviť neodpustiteľné chyby, ktorých sa dopustil exminister Uhliarik, či jeho predchodcovia,“ dodal Tibor Czuľba.

Autor článku: SLEK

Dátum zverejnenia: