Nový spôsob odmeňovania nemocníc prinesie aj nový katalóg výkonov

Pred zavedením nového spôsobu odmeňovania nemocníc bude musieť ministerstvo zdravotníctva prijať aj nový katalóg výkonov, po ktorom zdravotnícka obec volá už niekoľko rokov. Novú klasifikáciu výkonov už vypracoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). "Zoznam zdravotných výkonov zostavený v roku 2010 v počte 7000 výkonov sa rozšíril na takmer 21.000," uviedol Milan Michalič z ÚDZS.

Úrad mal taktiež na starosti revidovanie a rozšírenie klasifikácie diagnóz. Pribudlo tak 5300 nových kódov diagnóz, čo je prvé rozšírenie od roku 1993. Rovnako ako v tomto prípade, aj tento materiál bude musieť ešte odobriť ministerstvo. "Téme DRG sa ministerstvo plne venuje, ÚDZS rozsah diagnóz rozšíril zo 7000 na 21.000 a ministerstvo si musí naozaj podrobne preštudovať postup. Ide o dôležitú tému, kde sa nemôžu robiť chyby. Presný čas na legislatívu nie je určený, ale pripravuje sa," povedala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková.

Spustenie tzv. platby za diagnózu sa očakáva od začiatku budúceho roka. V rámci príprav na zavedenie DRG systému ÚDZS vytvoril aj nové pravidlá kódovania, ktoré ustanovujú, ako sa musia diagnózy a výkony vykazovať a kódovať, aby sa mohli prípady hospitalizácií zatriediť. Na tento účel vznikne aj príručka. V druhom polroku by mala zároveň prebiehať príprava užívateľov systému, teda nemocníc či zdravotných poisťovní.

Ostrá prevádzka DRG systému by sa mala spustiť podľa plánu od januára 2013, a to na úrovni zberu dát. "Je to z dôvodu, že mnohé dáta, ktoré tento systém potrebuje, nie sú k dispozícii, keďže sa nikdy nevykazovali a sú absolútne nevyhnutné pre rozlišovanie klinickej a ekonomickej náročnosti každého hospitalizačného prípadu. Úhrady podľa nového systému sa môžu začať najskôr v roku 2014," vysvetlil Michalič.

Od DRG systému, ktorý sa na má realizovať podľa nemeckého modelu, sa očakáva, že umožní meranie produkcie nemocnice, čo by sa využilo ako základ pre úhradu zdravotnej starostlivosti. Priniesť tiež má spravodlivé a transparentné odmeňovanie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ako aj definovanie pravidiel v diagnostickom a terapeutickom procese. Okrem toho má tiež umožniť porovnávanie nemocníc a oddelení, a to nielen v rámci Slovenska, ale aj s ostatnými krajinami.

Tzv. platbu za diagnózu, presnejšie platbu za skupiny diagnóz, nemá v Európskej únii v ústavnej zdravotnej starostlivosti zavedenú iba Slovensko. Dnes je systém úhrad v nemocniciach postavený na platbe za ukončenú hospitalizáciu, ktorú si zdravotná poisťovňa dohodne s nemocnicou na danom oddelení a ktorá nezohľadňuje medicínsku a ekonomickú náročnosť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: