V Nemocnici Bánovce začali operovať novou metódou RFITTH

Metóda RFITTH sa už úspešne používa v Českej republike, Poľsku a v Nemecku od roku 2007. V súčasnosti po realizácií školení a získaní certifikátu bude spomínaná dvojica špecialistov tento typ operácie vykonávať aj v Bánovciach nad Bebravou na pracovisku jednodňovej chirurgie. Zákrok s novou operačnou metódou sa bude  realizovať  v krátkodobej celkovej narkóze a potrvá priemerne 20 minút. Pobyt v nemocnici by sa mal skrátiť na jeden až dva dni. Výhodou operácie je nízka bolestivosť a rýchly návrat k normálnej činnosti.

,,Od 11. júla 2012 začíname ako jedno z prvých chirurgických pracovísk v okolí operovať ťažšie formy hemoroidálnej choroby. Podmienkou na vykonanie uvedeného zákroku na našom chirurgickom pracovisku  je klasifikácia ochorenia vnútorných hemoroidov minimálne II. stupňa a súhlas pacienta s ich operačným riešením,“ uviedla MUDr. Mina Bobocká, riaditeľka nemocnice.

RFITTH - operácia hemoroidov

Pri intravenóznej (vnútrožilovej) liečbe RFITTH sú obliterované (uzavreté) pomocou rádiofrekvenčnej energie hemoroidálne cievy. Vysokofrekvenčný striedavý prúd preteká cievnym tkanivom, ku ktorému je priložená bipolárna elektróda, a zahrieva ho na teplotu presahujúcu 60°C. Tým sa dosiahne stiahnutie cievnej steny, čoho následkom je potom kompletný uzáver cievy a požadované prerušenie toku krvi hemoroidálnou cievou.

Postup ošetrenia

Zákrok sa realizuje v krátkodobej celkovej narkóze. Po uvedení do narkózy sa urobí divulzia zvieračov (zavedeným prstom sa mierne roztiahne konečníkový zvierač). Následne sa zavedie priehľadný proktoskop a sú detekované hemoroidálne uzly. Do týchto uzlov je zavedená špeciálna RFITT sonda a pod kontrolou zraku sú postupne radiofrekvenčným prúdom obliterované (znepriechodnené). Takto ošetrený hemoroid sa retrahuje späť do konečníku a môže naďalej v tele bez akýchkoľvek obáv zostať. Po zákroku je do konečníku zavedená vazelínová longeta, ktorá sa na druhý deň po operácii vyberie.

Celý zákrok trvá priemerne 20 minút. Pobyt v nemocnici si vyžiada 1-2 dni. Výhodou operácie je nízka bolestivosť zákroku a rýchly návrat k normálnej činnosti. Kozmetický efekt operácie závisí od štádia ochorenia. V pooperačnom období je pravidlom neveľké krvácanie z konečníka, trvajúce 7-10 dní po zákroku. U štádia IV. je pravidlom opuch trvajúci 14-21 dní po zákroku. Zostávajúce kožné výčnelky je možné následne v odstupe od výkonu riešiť už ambulantne v lokálnej anestéze.

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: