Medzníkový summit kladie ženy do jadra rokovania o globálnom zdraví

Dobrovoľné služby plánovaného rodičovstva dosiahnu do roku 2020 ďalších 120 miliónov žien a dievčat v najchudobnejších krajinách sveta vďaka celému radu nových záväzkov, ktoré dnes oznámilo viac ako 150 predstaviteľov darcovských a rozvojových krajín, medzinárodných agentúr, občianskych spoločností, nadácií a súkromného sektora.

Oznámenie sa uskutočnilo na London Summit on Family Planning, ktorého spoločnými hostiteľmi bolo oddelenie vlády Veľkej Británie pre medzinárodný rozvoj a nadácia Bill & Melinda Gates Foundation. Toto bezprecedentné úsilie predstavilo inovatívne partnerstvo a vedenie na národnej úrovni, ktoré umožňuje ženám dosiahnuť ich plný potenciál. Summit zdôraznil dôležitosť prístupu k antikoncepcii ako právo aj ako transformačnú zdravotnú aj vývojovú prioritu.

Štátny tajomník pre medzinárodný rozvoj, Andrew Mitchell, povedal: „Je to prielom pre najchudobnejšie dievčatá a ženy sveta, ktorý zmení životy ako v súčasnosti, tak aj budúcim generáciám. Záväzky prijaté dnes na summite podporia právo žien slobodne sa rozhodnúť či, kedy a koľko detí budú mať.“

„Tým, že sa umožní ďalším 120 miliónom žien v najchudobnejších krajinách sveta prístup k antikoncepcii a jej používaniu, čo je niečo, čo ženy v rozvinutých krajinách považujú za samozrejmosť, zachránia sa milióny životov a umožní sa týmto dievčatám a ženám určiť si svoju vlastnú budúcnosť.“

Do roku 2020 kolektívne úsilie, ktoré bolo dnes oznámené, povedie k zníženiu počtu žien, ktoré umierajú v tehotenstve a pri pôrode, o 200.000 tisíc, o viac ako 110 miliónov menej nechcených tehotenstiev, o viac ako 50 miliónov menej potratov a takmer o tri milióny detí menej zomrie v prvom roku svojho života.

Melinda Gates, spolupredsedníčka nadácie Bill & Melinda Gates Foundation, povedala: „Keď cestujem, rozprávam sa so ženami po celom svete. Povedali mi, že prístup k antikoncepcii môže často znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Dnes je to o načúvaní ich hlasom, splnení ich očakávaní a o tom, dať im silu, aby si vytvorili lepší život pre seba a svoje rodiny.“

Summit zvýšil výšku zdrojov na zabezpečenie antikoncepcie pre ďalších 120 miliónov žien, ktorá sa odhaduje na 4,3 mld. USD. Viac ako 20 rozvojových krajín prijalo odvážne záväzky s cieľom riešiť politické prekážky, prekážky týkajúce sa financovania a poskytovania antikoncepcie ženám, ktoré majú prístup k informáciám o antikoncepcii, službám a prísunu antikoncepcie. Darcovia prijali nové finančné záväzky na podporu týchto plánov vo výške 2,6 mld. USD – čím sa prekročil finančný cieľ summitu.

Prístup k bezpečným, účinným metódam sa považuje za jednu z najviac nákladovo efektívnych investícií, ktoré krajina môže urobiť v svojej budúcnosti. Štúdie ukazujú, že každý 1 USD, ktorý sa investuje do služieb plánovania rodičovstva, má návratnosť až 6 USD v úsporách na zdraví, bývaní, vode a ďalších verejných službách.

Užívanie antikoncepcie vedie aj k vyššiemu vzdelaniu a lepším príležitostiam pre dievčatá, čím pomáha ukončiť cyklus chudoby pre nich a ich rodiny. Až štvrtina dievčat v subsaharskej Afrike je vylúčená zo školy kvôli nechcenému tehotenstvu, čím sa dusí ich potenciál zlepšiť si svoje životy a životy svojich detí.

Summit podnietil globálnu komunitu na vytvorenie transformačných zmien, volanie po inovatívnych riešeniach a robustných verejno-súkromných partnerstvách, ktoré posúvajú ženy do centra rovnice. Dnes oznámené záväzky poskytnú ženám viac možností, ľahší prístup a lepšiu zdravotnú starostlivosť.

Summit stavia na tempe nastavenom podľa globálnej stratégie vytvorenej generálnym tajomníkom OSN s názvom „Každá žena, každé dieťa“ a podporuje inovatívne verejno-súkromné partnerstvá a partnerstvá občianskej spoločnosti vytvorené v rámci Združenia zdrojov reprodukčného zdravia. Summit sa tiež vyrovnáva so širším rámcom stanoveným  medzinárodnou konferenciou o populácii a rozvoji (International Conference on Population and Development – ICPD) pred takmer 20 rokmi.

Predpokladaná požiadavka na zdroje na udržanie súčasného používania antikoncepcie 260 miliónmi žien v 69 najchudobnejších krajinách je približne 10 mld. USD počas ôsmich rokov od roku 2012 do 2020. Tieto zdroje – ktoré poskytujú predovšetkým vlády krajín prostredníctvom svojich rozpočtov na zdravotníctvo a sú dopĺňané príspevkami spotrebiteľov a externých darcov – je potrebné udržať. Dosiahnutie počtu ďalších 120 miliónov žien si bude vyžadovať ďalšie zdroje vo výške 4,3 mld. USD počas nasledujúcich ôsmich rokov. Toto číslo zahŕňa zdroje a infraštruktúru podporované rozvojovými krajinami. Bude potrebné, aby z celkovej požiadavky na zdroje vo výške 4,3 mld. USD darcovia prispeli do fondov sumou 2,3 mld. USD nad rámec výšky finančných prostriedkov poskytnutých na plánovanie rodiny v roku 2010.

Mnoho darcov už oznámilo zvýšenie záväzkov na účely plánovania rodičovstva medzi rokmi 2012 a 2015 ako súčasť summitu G8 v roku 2010 v Muskoke a iniciatívy generálneho tajomníka OSN s názvom „Každá žena, každé dieťa“. Tieto dodatočné príspevky vyplácané postupne od 1. januára 2012, sú nad rámec výšky finančných prostriedkov poskytnutých na plánovanie rodičovstva v roku 2010 a preto prispievajú k dodatočnému financovaniu požadovanému na summit na dosiahnutie počtu ďalších 120 miliónov dievčat a žien. Na summite darcovia schválili metodiku odhadu podielu širších zdravotných záväzkov, ktoré prispievajú na plánovanie rodiny.

The Department for International Development  Ministerstvo pre medzinárodný rozvoj (DFID) vedie úsilie vlády Spojeného kráľovstva v boji proti globálnej chudobe. Všeobecným cieľom DFID je znížiť mieru chudoby v chudobnejších krajinách najmä dosiahnutím Rozvojových cieľov tisícročia (Millennium Development Goals – MDG). To sa dosiahne dodržaním britských medzinárodných záväzkov, zvýšením účinnosti britskej pomoci tým, že sa zlepší transparentnosť, vedením medzinárodných činností na účely zlepšenia kvality života žien a dievčat, posilňovaním správy vecí verejných a bezpečnosti v krehkých a postihnutých krajinách, zvýšením tvorby bohatstva a riadením naliehavých opatrení na boj proti klimatickým zmenám.

Bill & Melinda Gates Foundation Bill & Melinda Gates Foundation pracuje na základe presvedčenia, že každý život je rovnako cenný a pomáha všetkým ľuďom viesť zdravý, produktívny život. V rozvojových krajinách sa zameriava na zlepšovanie zdravia ľudí a dáva im možnosť, aby sa sami dostali z biedy a extrémnej chudoby. V Spojených štátoch sa snaží zabezpečiť, aby všetci ľudia – osobitne tí, ktorí majú najmenšie zdroje – mali prístup k príležitostiam, ktoré potrebujú na to, aby uspeli v škole a v živote. Nadáciu so sídlom v meste Seattle, v štáte Washington, vedie výkonný riaditeľ Jeff Raikes a spolupredseda William H. Gates Sr., pod vedením Billa a Melindy Gates a Warrena Buffetta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: