Bardejovská nemocnica zrekonštruovala ďalší objekt vo svojom areáli

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba v Bardejove, n.o., zrekonštruovala ďalší objekt vo svojom areáli, kde vytvorili priestor pre desiatky ambulancií. Nemocnica si od tohto projektu sľubuje výrazné zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne.

Riaditeľ nemocnice Marián Petko pre TASR uviedol, že rozsiahlu modernizáciu "Pavilónu ambulancií I." realizovali vďaka projektu, ktorý bol finančne podporený zo štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov nemocnice.

Podľa Petka náklady na rekonštrukčné práce presiahli 1,29 milióna eur, pričom dotácie z eurofondov predstavovali 935.000 eur, zvyšok zafinancovali z vlastných zdrojov. Ďalšie prostriedky z fondov vo výške 576.000 eur získali na zakúpenie zdravotníckej techniky a z vlastných zdrojov nemocnica uhradila 30.300 eur.

V rámci rekonštrukčných stavebných prác sa realizovalo zateplenie budovy, výmena okien a dverí, vybudovanie bezbariérových vstupov s bezbariérovým výťahom a úprava interiérových priestorov.

"Budova po stavebnej stránke je už ukončená, tak isto je zabudovaná komplet technológia. Časť prevádzok je plne funkčná, to znamená poliklinické pľúcne oddelenie, onkológia, kožný stacionár," konštatoval riaditeľ.

Dodal, že v najbližšom období by chceli sprevádzkovať jednodňovú zdravotnú starostlivosť na očnom oddelení a na krčnom oddelení.  

"Tam je dôležité realizovať ďalšie kroky súvisiace s financovaním týchto výkonov, a preto sme začali rokovať so zdravotnými poisťovňami o podpísaní zmlúv," povedal Petko.

Pripomenul, že výhľadovo plánujú v spomínanom pavilóne v budúcom roku vytvoriť priestor pre dve ambulancie všeobecných lekárov a lekáreň. Takto by podľa neho malo vzniknúť jedno kompletné pracovisko, ktoré zlepší podmienky starostlivosti o pacientov z Bardejovského okresu.

Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba má v súčasnosti zhruba 690 zamestnancov, z toho je 93 lekárov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: