Union ZP vykonala prvé RZZP za uplynulý rok

Union zdravotná poisťovňa vykonala v stredu (18. 7.) prvé ročné zúčtovania poistného za rok 2011 za svojich poistencov. Prioritne išlo o skupinu študentov, ktorí sa od januára do apríla minulého roku prestali považovať za poistencov štátu z dôvodu, že presiahli vek 26 rokov a boli považovaní v tomto období za samoplatiteľov.

Zmenou legislatívy sa za uvedené obdobie považujú opäť za študentov. V najbližších dňoch by mali títo poistenci dostať informácie o výsledku ich ročného zúčtovania. Postupne budú nasledovať aj ďalšie skupiny poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: