Osýpky a rubeola na Slovensku problémy zatiaľ nerobia

Na Slovensku možno podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR hodnotiť situáciu vo výskyte osýpok a rubeoly ako priaznivú. "Posledný autochtónny prípad osýpok v SR bol v roku 1998," uviedol zastupujúci hlavný hygienik Ivan Rovný. Vlani sa zaznamenali dva importované prípady tohto ochorenia. V roku 2007 boli hlásené posledné dva prípady rubeoly u 0-ročných neočkovaných detí.

"Osýpky a rubeola sú zdravotným problémom v mnohých krajinách Európy," konštatoval Rovný. Svetová zdravotnícka organizácia si v 90. rokoch minulého storočia stanovila cieľ – eliminovať osýpky a rubeoly v euroregióne WHO do konca roku 2010.

Vplyvom zvyšujúcej sa úrovne zaočkovanosti dochádzalo podľa Rovného k postupnému poklesu osýpok aj rubeoly. Poukázal, že prelom predstavoval rok 2009, keď sa v Európe zaznamenalo 4238 laboratórne potvrdených prípadov osýpok. Najviac ochorení sa vyskytlo v Bulharsku a vo Francúzku. V roku 2009 bolo v Európe hlásených 492 laboratórne potvrdených prípadov rubeoly.

TASR informácie poskytla hovorkyňa úradu Lenka Skalická.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: