Jedna zdravotná poisťovňa

Jedna zdravotná poisťovňa by mohla fungovať od roku 2014

Jedna zdravotná poisťovňa, ktorej zámer vytvorenia dnes odsúhlasil vládny kabinet, by podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) mohla fungovať od roku 2014. "Vláda jednomyseľne odsúhlasila, že chceme prejsť zo systému viacerých zdravotných poisťovní na systém jednej. Je to politické rozhodnutie vlády SR, v praxi to znamená, že by mali z trhu odísť súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union ZP," uviedol po dnešnom rokovaní vlády. Poznamenal, že očakáva ťažké súboje, ale zámer je jasný.

Vládny zámer jednej zdravotnej poisťovne hovorí o troch možnostiach jej vytvorenia. Fico za najideálnejšiu považuje dohodu o odkúpení. "Ja uprednostňujem model dohody s predstaviteľmi spoločností Dôvera a Union, či to je najreálnejší variant v tomto okamihu neviem povedať, rokovania začnú potom, ako pani ministerka predloží materiál do vlády," vysvetlil Fico. Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská má projekt vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne predložiť do konca septembra. V prípade nedohody hovorí o vyvlastnení za primeranú náhradu, ktoré označuje za bežný inštitút.

O tom, koľko by mohol štát zdravotným poisťovniam vyplatiť v prípade kúpy či vyvlastnenia, Fico zatiaľ špekulovať nechce. Avizoval, že cenu poisťovní by preto mal stanoviť nezávislý uznávaný audítor vybraný vo verejnej súťaži. Tým by sa malo vyhnúť spochybňovaniu toho, či došlo k primeranej náhrade pri využití vyvlastnenia. Čo sa týka ohodnocovania, očakáva Fico najväčší spor. "Musí byť nejaká rozumná úvaha, pokiaľ ide o cenu, pretože nebudeme vyhadzovať miliardy eur za niečo, čo je v podstate len kmeňom poistencov, ale tie verejné zdroje, ktorými disponuje súkromná zdravotná poisťovňa ani nie sú vlastníctvom tej poisťovne, to sú verejné zdroje," doplnil.

Premiér pripustil, že štát v tomto okamihu nemá peniaze na kúpu a bude sa musieť preto zbaviť niektorých aktív. Ktorých, zatiaľ nechce konkretizovať, predávať by ich však chcel na burze. Tvrdí, že by tak nešlo o privatizáciu v štýle vlád Mikuláša Dzurindu (SDKÚ-DS) či Vladimíra Mečiara (ĽS-HZDS). "Chceme normálny predaj akcií, ak k tomu dôjde cez burzu, toto je cesta, kde nikto nemôže obviniť vládu z ničoho, pretože to je trh, ktorý v nejakom okamihu vygeneruje cenu," ozrejmil s tým, že ponuku možno aj odmietnuť a čakať na vhodnejšiu.

Podľa Fica má vláda množstvo argumentov, pre ktoré sa domnieva, že jej rozhodnutie je správne. Ako poznamenal, slovenské zdravotníctvo trpí na jednej strane podfinancovaním a na druhej strane zdravotné poisťovne vytvárajú zisk. Podotkol, že jeho kabinet sa už v minulosti usiloval tvorbu zisku obmedziť, Ústavný súd SR však povedal, že to nie je dobrá cesta, vytvorením jednej poisťovne sa tak má vyhnúť takýmto problémom.

"My si nemôžeme v situácii, keď nám chýbajú finančné prostriedky v zdravotníctve dovoliť, aby sa nám strácali desiatky miliónov eur v súkromnom priestore len preto, že niekto vytvoril v minulosti súkromným zdravotným poisťovniam možnosť podnikať s verejnými zdrojmi," povedal Fico. Poukázal na to, že opäť platí, že takéto zmeny môže robiť len jednofarebná vláda, keďže neverí, že koalícii by sa na takomto kroku dokázala dohodnúť.

Vláda odsúhlasila zámer vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne

Vláda dnes odsúhlasila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia namiesto pluralitného, teda vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Tento systém je totiž charakterizovaný nemožnosťou poistencov vyberať si poisťovňu a neziskovosťou, kedy všetky zdroje okrem nákladov na prevádzku sú použité na zdravotnú starostlivosť. Stalo sa tak necelý mesiac po tom, čo premiér Robert Fico pripustil vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská tak má do konca septembra vypracovať projekt a zabezpečiť potrebné kroky na realizáciu tohto zámeru. Pluralitný systém by na Slovensku mohol vzniknúť vyvlastnením akcií súkromných poisťovní, dohodou o ich odkúpení alebo dohodou o správe štátu nad súkromnými poisťovňami. Systém viacerých zdravotných poisťovní bol vytvorený v roku 1993, od roku 2005 môžu tvoriť zisk. Aj keď boli zdôvodňované lepším napĺňaním potrieb pacientov a zvýšením efektívnosti zdravotníckeho systému, podľa ministerstva sa tieto ciele nezrealizovali.

Ako sa poukazuje v materiáli, iba v troch európskych krajinách z 29 analyzovaných umožňuje legislatíva možnosť tvorby zisku z verejného zdravotného poistenia. Unitárny systém má 16 krajín a pluralitný bez možnosti tvorby zisku desať krajín. "Napriek absencii konsenzu v tejto oblasti je faktom, že z piatich krajín s najlepším zdravotným stavom majú podľa štatistiky OECD systém jedného platiteľa štyri krajiny a jedna má pluralitný model, avšak bež slobodnej možnosti poistenca pri výbere zdravotnej poisťovne a bez možnosti tvorby zisku," píše sa v materiáli.

Štát by sa mal podľa návrhu rezortu prioritne pokúsiť so súkromnými poisťovňami dohodnúť o odkúpení ich akcií, resp. vymedzených aktív. "V prípade, ak by ku konsenzuálnemu odkúpeniu akcií nedošlo, bolo by možné pristúpiť k procesu vyvlastnenia," uvádza ministerstvo. Vyvlastniť by sa pritom mohli akcie neštátnych poisťovní alebo iba špecifické aktíva, ktoré vlastnia súkromné poisťovne a v rámci nich len poistný kmeň poisťovní. Riešenie, podľa ktorého by štát prevzal správu nad súkromnými poisťovňami, je podľa materiálu neotestované, a tak je to rizikový právny hybrid.

Zmenu systému rezort odôvodňuje tým, že efektívnosť výdavkov na zdravotníctvo od vzniku systému viacerých zdravotných poisťovní neustále klesá. "Je zrejmé, že pluralita a ziskovosť výsledky slovenského zdravotníctva nielen nezlepšili, ale prispeli k jeho zhoršeniu," píše sa v návrhu. Podľa materiálu vykázali súkromné poisťovne v rokoch 2006 až 2011 zisk vo výške 558,6 milióna eur. Na ich prevádzku bolo v rovnakom období vynaložených 347,7 milióna eur.

Na Slovensku v súčasnosti pôsobia tri zdravotné poisťovne, a to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá pokrýva asi dve tretiny trhu, zvyšok je rozdelený medzi dve súkromné poisťovne - Dôvera a Union ZP.

Súkromné poisťovne majú záujem aj naďalej pôsobiť na Slovensku

Súkromné zdravotné poisťovne majú podľa prezidentky Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) Kataríny Kafkovej záujem aj naďalej pôsobiť na Slovensku a aj naďalej sa sústreďovať na zlepšovanie služieb pre svojich klientov a partnerov. "Iba konkurenčné prostredie dokáže vytvoriť priestor na vzájomné porovnávanie sa a zlepšovanie, na hľadanie skrytých rezerv a tlak na efektívne využívanie finančných prostriedkov," konštatovala.

ZZP je presvedčené, že súčasný pluralitný systém a konkurencia viac prospievajú zdravotnému systému na Slovensku. "Opätovne upozorňujeme na to, že systém jednej zdravotnej poisťovne problém s neefektívne vynakladanými prostriedkami v zdravotníctve nerieši. Sme pripravení pomôcť slovenskej vláde pri návrhu reformných krokov v rámci rozvoja verejného zdravotného systému," uviedla Kafková.

Návrh, ktorým by sa mal na Slovensku zaviesť len jeden poistný dom, podľa ZZP nerieši podstatu, ktorou je rozvoj verejného zdravia a dosahovanie zlepšovania zdravotných ukazovateľov u obyvateľstva. Združenie tvrdí, že ministerstvo zdravotníctva by preto malo vypracovať dlhodobú stratégiu rozvoja systému a spôsob zabezpečenia financovania týchto cieľov. "Tým by vyvolalo širokú diskusiu, zváženie všetkých možností, ktoré sa ponúkajú, vrátane ďalšieho rozvoja pluralitného systému verejného zdravotného poistenia a rozvoja individuálneho zdravotného poistenia," uviedla Kafková.

ZZP poukazuje aj na chýbajúcu analýzu výhod a nevýhod jednotlivých systémov zdravotného poistenia, teda systému jednej poisťovne a systému viacerých poisťovní. Zisk zdravotných poisťovní, ktorý je uvádzaný ako hlavný argument, je podľa ZZP nevhodnou motiváciou pre tak zásadnú zmenu systému. "Súkromné poisťovne vedia mierny zisk tvoriť aj pri v porovnaní so štátnou poisťovňou vyšších platbách za výkony a kratších čakacích lehotách pacientov. Navyše, ich zisk nie je garantovaný, v minulosti aj súkromné poisťovne dosahovali stratu," poukázalo združenie.

Penta: Zámer vlády berieme na vedomie

Finančná skupina Penta, ktorá je jedným z dvoch akcionárov súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, berie dnešné schválenie zámeru vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne kabinetom na vedomie. "Berieme tento zámer na vedomie, podrobnosti, ako ho chce vláda realizovať, nepoznáme," uviedol pre TASR hovorca skupiny Martin Danko.

Poukázal na to, že okrem toho, čo o tomto zámere zverejňujú médiá, nemá skupina o ňom žiadne informácie. "Naďalej platí, že v sektore verejného zdravotného poistenia chceme pôsobiť dlhodobo. Žiadne rokovania s predstaviteľmi vlády k uvedenému zámeru neprebehli," doplnil.

Vláda dnes odsúhlasila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia namiesto pluralitného, teda vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Stalo sa tak necelý mesiac po tom, čo premiér Robert Fico pripustil vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne. Ten dnes avizoval, že chce, aby vznikla v roku 2014.

Achema: Nemáme záujem o predaj spoločnosti a ani jej portfólia poistencov

Spoločnosť Achmea, ktorá je stopercentným akcionárom Union zdravotnej poisťovne, chce naďalej podporovať rozvoj poisťovne a nemá záujem o predaj spoločnosti a ani jej portfólia poistencov. "Ak to bude potrebné, Achmea podnikne potrebné kroky, aby ochránila obchodné záujmy Union ZP," uviedla spoločnosť v stanovisku, ktoré poskytla TASR.

Spoločnosť vyjadrila poľutovanie nad dnešným rozhodnutím vlády, ktorá schválila zámer vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Ako poznamenala vo svojom stanovisku, poľutovanie je o to väčšie, že o svojom postoji informovala vládu ešte pred jej rozhodnutím. To v súčasnosti Achmea analyzuje.

Spoločnosť potvrdila svoj nezmenený postoj na tému poskytovania verejného zdravotného poistenia. "Achmea, ako stopercentný akcionár Union ZP, chce potvrdiť svoj dlhodobý záujem o slovensky trh v súlade so svojou stratégiou - stratégiou poisťovne, ktorá má uznávané know-how v oblasti zdravotného poistenia," píše sa v stanovisku. Zároveň deklarovala, že bola vždy pripravená podporiť vládu pri reformných krokoch verejného zdravotného systému svojím know-how, skúsenosťami a kontaktmi.

Vláda dnes odsúhlasila zámer zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia namiesto pluralitného, teda vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne. Stalo sa tak necelý mesiac po tom, čo premiér Robert Fico pripustil vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne. Ten avizoval, že chce, aby vznikla v roku 2014.

D. Lipšic: Vláda chce venovať Pente na Cyprus možno až 400 miliónov eur

Ak sa vláda Roberta Fica (Smer-SD) rozhodne odkúpiť súkromnú zdravotnú poisťovňu (ZP) Dôvera, mala by to urobiť zodpovedne a nie tak, aby venovala finančnej skupine Penta 400 miliónov eur. Na dnešnej tlačovej konferencii to odporučil poslanec NR SR Daniel Lipšic (nezaradený) s tým, že toľko ZP Dôvera nestojí.

"Robert Fico tvrdí, že Dôvera má každoročne zisk 50 miliónov eur a podľa jeho vyjadrenia by sa tieto peniaze vrátili za sedem až osem rokov. Preto vychádzam z toho, že Fico je odhodlaný Pente poskytnúť 400 miliónov eur," vysvetlil Lipšic. Zároveň upozornil, že ZP Dôvera má už dnes záväzky vo výške 400 miliónov eur a zisk bude mať výrazne nižší kvôli tomu, že sa do prerozdelenia dostáva parameter chorobnosti.

"Zdá sa nám, že tieto operácie slúžia k tomu, aby znovu dostali finančné skupiny peniaze, ktoré absolútne nezodpovedajú reálnej hodnote toho, čo vlastnia. Táto krajina nemá 50 miliónov na platy zdravotných sestier, na druhej strane chceme poslať možno 400 miliónov eur niekam na Cyprus Pente. To je absurdná situácia," vyhlásil.

Člen Lipšicovho tímu a ekonóm Martin Barto zdôraznil, že Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) poisťuje 65 percent obyvateľstva, má know-how, má informačné systémy aj systém pobočiek. "Má všetko, nie je teda potrebné, aby sa spájala s inou ZP. Optimálnou cestou by bolo, aby nadobudla poistný kmeň iných poisťovní, to je jediný šetrný spôsob. Jeho maximálna hodnota by bola 150 miliónov eur za desať rokov a nie 400, ako chce zaplatiť vláda," podotkol Barto.

K číslu 150 miliónov eur dospel tým, že priemerný zisk Dôvery za posledné roky bol 20 až 30 miliónov eur. "Vplyv na zisk však bude mať zavedenie parametru chorobnosti, oni majú zdravší poistný kmeň ako VšZP. Union má vysoký úver, náklady sú možno až do 10 miliónov eur ročne. Zisk teda bude podstatne menší," vysvetlil.

Nový člen Lipšicovho tímu, praktický lekár a bývalý prodekan Lekárskej fakulty Tibor Hlavatý, sa domnieva, že zámer vlády vytvoriť jednu štátnu ZP nerieši problémy verejného zdravotného poistenia a vystaví účet občanom vo výške niekoľko sto miliónov eur, ktoré poputujú do vreciek oligarchov a žralokov niekde na Cyprus.

On sám vidí tri dôvody, prečo to nie je dobrá cesta. "Prvým je, že sa vytvorí jedna monopolná verejná ZP, čo povedie postupne k návratu k socialistickému zdravotníctvu, ktoré sa vyznačuje nízkou dostupnosťou a kvalitou a vysokou mierou korupcie. Po druhé, tento zámer bude stáť daňových poplatníkov niekoľko sto miliónov eur a späť nedostanú takmer nič. Tretím problémom je rýchlosť, akou sa to robí. Vytvoril sa šesťstranový materiál, na základe ktorého vláda rozhoduje o zámere vyvlastňovať súkromné ZP," povedal. Súčasný systém verejného zdravotného poistenia podľa neho nie je optimálny, no Hlavatý tvrdí, že cestou nie je návrat k socialistickému zdravotníctvu, ale posilnenie konkurencie na tomto trhu.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (nominantka Smeru-SD) má už na dnešnom rokovaní vlády predstaviť zámer zavedenia jednotného systému zdravotného poistenia. Pre vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne existuje na Slovensku niekoľko legislatívnych možností. Ide o dohodu o správe nad súkromnými ZP, dohodu o ich odkúpení alebo vyvlastnenie. Štát by sa mal podľa návrhu rezortu prioritne pokúsiť so súkromnými poisťovňami dohodnúť o odkúpení ich akcií, respektíve vymedzených aktív, čo by mohol byť napríklad aj poistný kmeň.

Štát podľa I. Uhliarika zaplatí za jednu poisťovňu príliš veľa

Štát bude podľa exministra zdravotníctva Ivana Uhliarika (KDH) platiť príliš veľa peňazí za to, aby mohol vyplatiť majiteľov súkromných zdravotných poisťovní v rámci plánu vytvoriť na Slovensku iba jednu zdravotnú poisťovňu. "Tie peniaze sa mali dať radšej na platy lekárov, sestier, lepšie nemocnice a nie na zvýšené zisky alebo na vyplatenie utajených majiteľov cyperských firiem," povedal dnes pre TASR s tým, že je to neakceptovateľné.

Ako poznamenal, Smer-SD pred parlamentnými voľbami sľuboval viac peňazí pre zdravotníctvo a tie teraz získajú majitelia poisťovní. Myslí si tiež, že vytvorenie jednej poisťovne môže zvádzať k jej diktátu na trhu a niektorí menší poskytovatelia zdravotnej starostlivosti tak môžu mať problémy so zazmluvnením. Podotkol tiež, že počas prvej Ficovej vlády sa ukázalo, že Smer nie je schopný manažovať jednu poisťovňu, keďže štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa vtedy skončila v strate 120 miliónov eur.

Podpredseda SDKÚ-DS Viliam Novotný je presvedčený, že vláda so zámerom jednej poisťovne ľudí zabáva. "Odpútava pozornosť od reálnych problémov slovenského zdravotníctva, od toho, že stále rastú doplatky a poplatky od pacientov, že nevedia riešiť problémy miezd sestier, že sa predlžujú čakacie doby na operácie, tak vláda odpútava pozornosť, že pripravuje projekt jednej zdravotnej poisťovne," reagoval pre TASR.

So zámerom nesúhlasí, keďže to považuje za zlú správu pre nemocnice a ambulancie, keďže sa tak zväčší ich závislosť od štátu. "Budú rukojemníkmi štátu. Osobne som veľmi zvedavý, že v čase krízy, keď ľudia budú platiť stále vyššie dane a odvody, že odkiaľ chce vláda zobrať peniaze na tento projekt," uviedol Novotný. Ako ho doplnil jeho stranícky kolega Ivan Štefanec, "socialistická vláda namiesto zlepšovania stavu zdravotníctva pre pacientov robí obchody s finančnými skupinami."

Plánovaný zámer nepodporuje ani strana Most-Híd. Podľa jej poslanca Tibora Bastrnáka, systém jednej zdravotnej poisťovne by viedol k vytvoreniu monopolného postavenia, čo je v rozpore so záujmami pacientov. Tvrdí, že návrhy na jej vytvorenie by len zaťažili štátny rozpočet. Poukázal na to, že aj súčasná situácia dokazuje, že štátna poisťovňa nedokáže byť zisková a s verejnými financiami zaobchádza horšie ako súkromné poisťovne.

Most-Híd sa obáva, že ak bude mať Slovensko len jednu, štátnu zdravotnú poisťovňu, môže sa stať, že pre ňu bude dôležitejšie uchovanie rovnováhy rozpočtu, ako obhájenie záujmov pacientov. "Radšej by sa malo uvažovať, ako vytvoriť situáciu, kde by zdravotné poisťovne medzi sebou súťažili, čo by skutočne viedlo k zlepšeniu úrovne zdravotnej starostlivosti,” uzavrel Bastrnák.

"Experiment prvej vlády Robert Fica, ktorá zakázala zisk zdravotných poisťovni, môže stáť občanov Slovenska až miliardu eur. Najnovší nápad Smeru rovnako naráža na problém ústavnosti, a tak cena, ktorú všetci zaplatíme, môže byt ešte oveľa vyššia," zhrnul poslanec za SaS Jozef Kollár.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: