Univerzitná nemocnica uvažuje o ukončení spolupráce s Lekárskou fakultou

Už iba do konca júla budú platiť pôvodné zmluvy o spolupráci Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice s Lekárskou fakultou (LF) UPJŠ Košice. Univerzita zatiaľ nereagovala na výzvu nemocnice z 26. júla na podpísanie zmlúv s tým, že podľa slov dekana LF Leonarda Siegfrieda svoje stanovisko poskytnú v na tlačovej konferencii v utorok 31. júla.

„Po vzájomných jednaniach, o úrovni ktorých je lepšie mlčať, sme sa dohodli na predĺžení platnosti vypovedaných zmlúv maximálne o jeden mesiac. Vzniknutý časový priestor LF UPJŠ vôbec nevyužila na korektné jednania. Komisie oboch zmluvných strán zasadali iba raz a aj to na podnet UNLP Košice.,“ uviedol v dnešnom stanovisku riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha.

Už pred časom riaditeľ UNLP povedal, že rozpory medzi LF a UNLP sú založené najmä na tom, kto má byť zodpovedný za zdravotnú starostlivosť na klinikách UNLP – či to má byť prednosta – zamestnanec LF, alebo primár – zamestnanec UNLP. „Prednosta kliniky je zodpovedný za výučbu na pracovisku, primár je zodpovedný za zdravotnú starostlivosť,“ doplnil.

Podľa Rosochu UNLP má nezávislé právne stanovisko o tom, kto je na klinike zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, operatívu, ekonomiku, personálne a materiálno-technické zabezpečenie. Podľa toho postavenie prednostu kliniky je treba vnímať ako postavenie vedúceho zamestnanca vo vzťahu k pedagogickej a vedeckej činnosti. „Prenos zodpovednosti na prednostu kliniky je v rozpore s právnymi predpismi a takáto neprimeraná záťaž môže ohroziť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ prízvukoval ďalej Rosocha.

Uviedol ďalej, že ho, že LF UPJŠ nerešpektuje nezávislé právne analýzy a domnieva sa, že daný problém sa vyrieši na úrovni vlády SR. „Považujem to za neprijateľnú formu komunikácie, pretože UNLP je hlavným partnerom UPJŠ, čiže ide o dohodu dvoch zmluvných strán,“ vyhlásil Rosocha.

Zdôraznil tiež, že UNLP sa nikdy neznížilo na riešenie problémov so zmluvným partnerom cez média a jednostranným a teda neobjektívnym informovaním študentov a ostatnej verejnosti. „V týchto dňoch prehodnocujem doterajší proces vyjednávania a zvažujem, ako vlastne by mohla budúca spolupráca s takýmto zmluvným partnerom prebiehať. Ak by jednania mali byť také, ako doposiaľ, UNLP nemusí mať záujem o takúto spoluprácu“ uzavrel riaditeľ UNLP.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: