Nová predsedníčka ÚDZS M. Pažinková sa ujala funkcie

Od dnešného dňa je novou predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Monika Pažinková. Tá vo funkcii vystriedala Jána Gajdoša. "Verím, že v spolupráci s orgánmi štátnej správy a profesijnými organizáciami v sektore zdravotníctva dokážem napomôcť zavádzaniu zmysluplných systémových zmien v prospech pacienta," uviedla na margo svojho nástupu Pažinková.

"Systém zdravotníctva dôverne poznám z prostredia ambulancie, nemocnice aj zdravotnej poisťovne. Od februára minulého roku som mala možnosť spoznať činnosť úradu ako členka dozornej rady, takže nevstupujem do neznámeho prostredia," konštatovala. Jej ambíciou je, aby bol úrad dôveryhodnou a rešpektovanou inštitúciou pre občanov, pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj zdravotné poisťovne.

Vláda SR vymenovala M. Pažinkovú do funkcie predsedníčky úradu 25. júla s účinnosťou od 1. augusta. Pažinková bola od februára minulého roka členkou Dozornej rady ÚDZS. Za prvej Ficovej vlády tri roky pôsobila ako riaditeľka prešovskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, rok predtým tam pracovala ako námestníčka. Následne bola šéfkou súkromnej Polikliniky Sekčov.

Doterajší šéf úradu, ktorý dohliada nad verejným zdravotným poistením, ako aj poskytovaním a nákupom zdravotnej starostlivosti, J. Gajdoš sa vzdal koncom júna svojej funkcie. Tento post zastával druhýkrát, tentoraz od augusta 2010. Jeho odstúpenie mala byť podľa jeho slov reakcia na politizáciu úradu rozšírením možností odvolania predsedu z funkcie. Ministerka Zuzana Zvolenská to odmietla. Predtým bol na čele úradu od apríla 2005 do januára 2007, kedy ho zmena zákona vtedajšej prvej Ficovej vláde umožnila odvolať.

Gajdoš v rámci bilancie svojho pôsobenia v úrade zverejnenej na stránke ÚDZS poukázal napríklad na optimalizáciu a zefektívnenie činností pri uplatňovaní nárokov úradu voči poistencom a platiteľom poistného, prijali sa tiež systémové opatrenia na skvalitnenie procesov dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa bilancie sa zvýšila napríklad aj intenzita vykonávaných plánovaných a mimoriadnych kontrol za účelom zistenia negatívnych javov v hospodárení úradu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: