Študenti Lekárskej fakulty sa stretli s riaditeľom Univerzitnej nemocnice

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach Ladislav Rosocha sa stretol so zástupcami Spolku medikov mesta Košice, študentmi Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ, aby im objasnil situáciu, v ktorej sa ocitli. Medici mali po tom, čo zástupcovia dekanátu LF UPJŠ odmietli podpísať návrh zmluvy o zabezpečení výučbovej základne s UNLP obavy o svoju budúcnosť. „Stretnutie bolo prospešné pre obidve strany. Medici kládli množstvo otázok, na ktoré doposiaľ nepoznali odpovede alebo mali len nejasné a jednostranné informácie,“ informovala TASR hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.

Dodala, že medici žiadali najmä vysvetlenie prečo celý proces nemôže pokračovať tak ako doteraz. Študenti boli oboznámení s právnym stavom v UNLP, s návrhmi pôvodných navrhnutých zmlúv zo strany UNLP a ako boli postavené návrhy UPJŠ a prečo ich nemocnica nemohla zohľadniť.

„UNLP nemôže podpísať ich návrh zmluvy lebo do predmetu činnosti zahrnuli aj vedecký výskum, ktorý nemocnica v predmete činnosti tohto času nemá. Doteraz prebiehala časť biomedicínskeho výskumu, na ktorý UNLP mala povolenie z Ministerstva zdravotníctva,“ objasnila Marcela Košová, vedúca právneho odboru UNLP.

Návrh zmluvy zo strany UPJŠ navyše ignoruje pozíciu primára kliniky, ktorý v celom rozsahu zodpovedá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle interných predpisov a Zákonníka práce, čím by došlo k hrubému porušeniu zákona. Ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pošle sťažnosť, neakceptuje vyjadrenie nikoho z oddelenia, iba primára.

„Za všetko, čo sa stane v UNLP nesiem trestnoprávnu zodpovednosť ja, ako štatutár nemocnice a je jedno, či chybu pri operácii urobí zamestnanec školy alebo zdravotník,“ doplnil Rosocha.

Zástupcovia spolku medikov dostali do rúk nezávislé právne stanovisko k Dohode o zriadení výučbových základní, ktoré rieši pracovno-právne vzťahy v súlade s platnými právnymi predpismi SR, ako i návrh zmluvy UNLP, podpísaný riaditeľom nemocnice, ktorý čaká na podpis rektora UPJŠ od 25. júna.

Medici tiež prejavili obavy z ohrozenia praxe z dôvodu zlučovania troch pracovísk. Riaditeľ nemocnice ich ale ubezpečil, že ide o racionalizačný krok s redukciou na manažérskych postoch a ekonomické šetrenia, ktoré neobmedzia praktickú výučbu. Dostali aj odpoveď na to, čo bude s praxou, keď sa začne nový školský rok. „UPJŠ je povinná vám zabezpečiť bezproblémové štúdium a v zmysle platnej právnej úpravy má povinnosť vykonať výberové konanie na zabezpečenie praktickej výučby študentov, pričom univerzita nás s takouto požiadavkou nikdy neoslovila,“ informovala študentov Košová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: