Regulované firmy budú už na jeseň platiť odvod zo zisku nad 3 mil. eur

Firmy pôsobiace v regulovaných odvetviach budú od septembra tohto do konca budúceho roka platiť štátu mesačne mimoriadny odvod 0,363 % zo svojho zisku presahujúceho 3 milióny eur. Vyplýva to zo zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý dnes schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Dodatočné zdanenie sa bude týkať firiem, ktorých minimálne 50 % celkových výnosov pochádza z regulovanej činnosti v oblasti energetiky, poisťovníctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, poskytovania zdravotnej starostlivosti, elektronických komunikácií, farmácie, poštových služieb, dopravy na dráhe, leteckej dopravy, verejných kanalizácií a vodovodov.

Uhradené odvody budú predstavovať štátne finančné aktíva, vedené na samostatnom mimorozpočtovom účte a účelovo určené na vládne programy podpory hospodárskeho rastu a zamestnanosti. "Zaplatenie odvodu nesmie byť dôvodom na zvýšenie výšky regulovanej ceny a zaplatený odvod sa nepovažuje za oprávnený náklad, ktorý možno započítať do regulovanej ceny," zdôrazňuje v materiáli ministerstvo financií.

Osobitný odvod má priniesť štátu dodatočných 25 miliónov eur v tomto a 100 miliónov eur v budúcom roku. Rezort financií predpokladá čistý pozitívny vplyv tohto opatrenia na verejné financie na úrovni 25,7 milióna eur v tomto a 77 miliónov eur v budúcom roku, vzhľadom na to, že odvod bude zároveň daňovým výdavkom a bude tak mať negatívny vplyv na výnos dane z príjmov právnických osôb.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: