Japonsko má prvé dieťa s umelým srdcom

Japonsko má prvé dieťa s umelým srdcom
Zdroj: bigstockphoto.com

Po prvý raz v histórii Japonska (presne 2. augusta 2012) mali lekári tokijskej univerzity možnosť zachrániť malé dieťa so závažným srdcovým ochorením, ktorému pomáhalo zariadenie na podporu komorovej funkcie Berlin Heart EXCOR®. Z medicínskeho hľadiska by 14-mesačné dievčatko bolo schopné prežiť bez zariadenia na podporu komorovej funkcie len zopár ďalších týždňov. Teraz ale funkciu pumpovania úplne oslabeného srdca prevzalo umelé srdce. Pokiaľ sa pre dievčatko vážiace len sedem kilogramov nenájde srdce od darcu, jeho život závisí od umelého mechanického srdca.

Bez mechanickej podpory by malá pacientka pravdepodobne neprežila čakanie na transplantáciu v Japonsku ani na prevoz do inej krajiny na transplantáciu. S podporou prístroja EXCOR® VAD by dieťa mohlo byť dostatočne stabilizované do takej miery, aby bolo schopné čakať na transplantáciu.

Zariadenie na podporu komorovej funkcie EXCOR® od nemeckej spoločnosti Berlin Heart bolo od jeho prvej implantácie v r. 1990 úspešne použité u viac ako 1100 detí na celom svete. Je to jediný systém, ktorý dokáže pomôcť všetkým pacientom od novorodencov až po mladých ľudí a dospelých tak, aby dokázali prežiť do transplantácie srdca. Prístroj EXCOR® VAD sa používa v 138 centrách v 34 krajinách na preklenutie často dlhých období čakania na transplantáciu (v Európe až 57,5 percent pacientov čaká na nové srdce dlhšie ako jeden rok). Príležitostne sa vďaka mechanickej podpore srde dokáže zotaviť do takej miery, že podporné zariadenie je možné explantovať a pacient dokáže ďalej žiť s vlastným srdcom.

Implantáciu vykonali profesor Ono a profesor Murakami aj s pomocou konzultácie s profesorom Weardenom (Detská nemocnica v Pittsburghu) a klinickými odborníkmi zo spoločnosti Berlin Heart z Nemecka a USA. Zároveň táto implantácia predstavuje pre prístroj EXCOR® Pediatric VAD začiatok štúdie v Japonsku za podmienky, že bude schválená. Cieľom tejto štúdie je zvládnuť poskytovanie tejto liečby všetkým pediatrickým pacientom. Tento systém je už dostupný pre pacientov v Európe, USA a mnohých štátoch Južnej Ameriky a Ázie.

Z medicínskych kruhov sa dozvedáme, že malá pacientka sa po operácii cíti dobre.

O spoločnosti Berlin Heart

Berlin Heart GmbH je jedinou spoločnosťou na svete, ktorá pre pacientov (rôzneho veku a veľkosti tela) so srdcovou chorobou vyvíja, vyrába a distribuuje implantovateľné zariadenia na podporu komorovej funkcie, ako aj systémy s polohou mimo tela pacienta. Systémy INCOR®, EXCOR® Adult a EXCOR® Pediatric podporujú krátkodobú i dlhodobú funkciu srdca zabezpečujúcu pumpovanie, a preto u pacientov tieto systémy predstavujú možnosť liečby zachraňujúcej život. Okrem toho má používateľ prístup k nepretržitej medicínskej i technickej podpore. Spoločnosť Berlin Heart je lídrom na trhu v Nemecku a Európe.

O prístroji EXCOR®

EXCOR® VAD sa používa na mechanickú podporu srdca u pacientov v terminálnom štádiu srdcového zlyhávania. Do dnešného dňa bol prístroj EXCOR® použitý u viac ako 3000 pacientov na celom svete, a to od novorodencov s telesnou hmotnosťou 2,2 kg až po dospelých pacientov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: