Exspirácia autolekárničky

Exspirácia autolekárničky
Zdroj: bigstockphoto.com

Oranžové autolekárničky, ktoré zaviedla vyhláška Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR 143/2009, sú v platnosti tri roky, avšak podľa informácií jedného z ich banskobystrických predajcov v posledných týždňoch zaznamenali enormný záujem vodičov o ich kúpu. "MZ SR nevie povedať, prečo nastala taká panika, nič nové sa neudialo, vyhláška bola v platnosti už tri roky a nebolo treba robiť žiadne úpravy. Medializáciou sa však začala šíriť neopodstatnená panika," priblížila TASR hovorkyňa MZ Zuzana Čižmáriková. Podľa predajcu medializácia prinútila šoférov skontrolovať si autolekárničky a mnohí zistili, že ich majú po dobe exspirácie.

Čižmáriková pokračovala, že pokiaľ ide o obsah, oproti starým je v aktuálnej autolekárničke nová karta prvej pomoci. Ostatný obsah je viac–menej ten istý, avšak v starých lekárničkách bol jeden modul pre všetko, v nových má užívateľ k dispozícii jednotlivé moduly. "Čiže, máte napríklad modul malé rany, modul obväzový materiál, modul dezinfekcia. Výhodou tohto je, že pokiaľ použijete iba jeden modul, nemusíte hneď kupovať celú autolekárničku, ale dokúpite iba ďalší. Ďalšou výhodou je aj to, že každý modul má inú dobu exspirácie," priblížila Čižmáriková. Vodiči tak nebudú musieť kupovať ďalšie autolekárničky, zadovážia si len jednotlivé moduly, ktoré sa im buď minú, alebo stratia dobu platnosti. Hovorkyňa objasnila, že pokiaľ má vodič stále "starú" bielu autolekárničku, avšak jej dátum spotreby je ešte stále aktuálny, používať ju môže aj naďalej. Po uplynutí doby platnosti si kúpi novú, a to oranžovú. "Už tri roky na našom trhu nekúpite inú ako oranžovú lekárničku, čiže netreba riešiť tie staré, ktoré na našom trhu ani nenájdete," dodala Čižmáriková.

Emília Kočišová z komunikačného odboru ministerstva vnútra uviedla, že ak pri policajnej kontrole vodič motorového vozidla predloží lekárničku vyrobenú podľa predpisov účinných pred 1. májom 2009, orgán Policajného zboru sa pri výkone kontroly lekárničky ako povinnej výbavy zameriava najmä na to, či nie je po dátume spotreby. Ak lekárnička ako celok, ani žiadna zo súčastí jej obsahu nie je po exspirácii, jej použitie je v súlade so všeobecne záväzným predpisom.

Kočišová pokračovala, že polícia pravidelne kontroluje povinnú výbavu vozidiel, ktorej súčasťou musí byť aj lekárnička. Pri výkone kontroly lekárničky, ako povinnej výbavy vozidiel, sa polícia zameriava najmä na to, či nie je po dátume spotreby. "Podľa zákona, ak vodič poruší všeobecne záväzný právny predpis tým, že vozidlo nemá povinnú výbavu, ktorej súčasťou je aj lekárnička, alebo je po dátume exspirácie, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta v blokovom konaní až do výšky 60 eur," dodala Kočišová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: