Lekárnici vítajú navrhovaný zákaz vernostných systémov

Slovenská lekárnická komora (SLeK) víta novelu zákona o liekoch, ktorá má zakázať vernostné systémy. Po jej schválení majú skončiť aj siete lekární. Rezort zdravotníctva novelu predložil minulý týždeň na pripomienkovanie. Právna norma by mala v prípade schválenia vo vláde, v parlamente a po podpise prezidenta platiť od 2. januára 2013.

"Až štvrtina pacientov cielene ide do lekárne a vyhľadáva zľavy a bonusové akcie," povedal pre TASR prvý viceprezident SLeK Ondrej Sukeľ s tým, že zľavy v lekárňach výrazne ovplyvňujú hlavne dôchodcov. "Žiadna krajina EÚ nemá niečo také a všetky krajiny sa uberajú cestou prísnejšej regulácie," dodal. Poskytovanie zliav v lekárňach a legalizáciu sieťových lekární priniesol vlaňajší nový zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý platí od decembra 2011. Lekárnici sa k nemu stavali kriticky a na potrebu zakázať poskytovanie zliav v lekárňach upozornili aj na tlačovej konferencii začiatkom augusta.

Spoločnosť Mirakl, ktorá spravuje sieť lekární Dr. Max, vo svojom stanovisku poskytnutom TASR tvrdí, že zmeny navrhované ministerstvom sú práve dôsledkom tlaku SLeK. V stanovisku spoločnosť uviedla, že sieť lekární Dr. Max za sedem mesiacov prevádzkovania vernostného systému vrátila pacientom a zdravotným poisťovniam tri milióny eur, ktoré si mohla uplatniť ako zisk. "Vernostný systém tak v skutočnosti šetrí peniaze pacientom aj zdravotným poisťovniam. To je jednoznačný argument prečo v tom pokračovať," informovala. Firma, ktorá spravuje lekárne Dr. Max, nechápe, aký osoh prinesie zákaz poskytovať zľavy v lekárňach pacientom. SLeK odmieta, že by komora na ministerstvo vyvíjala tlak. "Pokiaľ sa ministerstvo stotožnilo s našimi odbornými argumentmi, v poriadku. Ale nenazýval by som to tlakom alebo lobingom," povedal Sukeľ.

Ministerstvo chce zakázať vernostné systémy s tým, že išlo o opatrenie marketingového charakteru, ktoré oslabuje odborný a zdravotnícky charakter činnosti. Rezort ani SLeK však podľa spoločnosti Mirakl nedisponujú žiadnymi dôkazmi, ktoré by hodnoverne preukazovali nižšiu odbornú úroveň sieťových lekární v porovnaní s ostatnými verejnými lekárňami. "Združovanie lekární do väčších celkov je všeobecným trendom a bežne sa vyskytuje aj v prípade zdanlivo individuálnych verejných lekární, ktoré sa združujú do rôznych lekárnických družstiev alebo nákupných aliancií," dodala firma v stanovisku. 

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: