Priekopník krvnej transfúzie, lekár Ján Kňazovický zomrel pred 25 rokmi

Od úmrtia lekára-chirurga a priekopníka krvnej transfúzie na Slovensku Jána Kňazovického uplynie v pondelok 20. augusta 25 rokov.

Jeho meno je nerozlučne späté s rozvojom košickej cievnej chirurgie. Významný slovenský chirurg, organizátor zdravotníctva a pedagóg sa stal priekopníkom krvnej transfúzie, keď v roku 1923 uskutočnil prvú transfúziu na Slovensku. Založil a bol riaditeľom prvých stredných zdravotníckych škôl na Slovensku.

Od roku 2007 udeľujú na Slovensku medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického darcom krvi za viac ako 100-násobné darcovstvo u mužov a vyše 80-násobné u žien. Medaila sa stala najvyšším ocenením pre bezpríspevkových darcov krvi, doteraz ním bola diamantová plaketa profesora MUDr. Jana Janského.

Prof. MUDr. Ján Kňazovický sa narodil sa 27. októbra 1893 v Ľubietovej. Medicínu študoval v rokoch 1911-1916 na univerzite v rumunskej Kluži a v roku 1946 sa stal univerzitným profesorom.

V rokoch 1916-1920 bol lekárom v Ústave vojnových invalidov v Košiciach a v župnej nemocnici v Stoličnom Belehrade v Maďarsku. Ďalej pracoval na II. chirurgickej klinike v maďarskej Budapešti (1920-1922) a na Chirurgickej klinike UK v Bratislave (1922-1929). Neskôr pôsobil na vedúcich postoch chirurgických kliník v Košiciach, Martine, kde založil stredné zdravotné školy.

Od roku 1946 trvalo pracoval v Košiciach ako primár chirurgického oddelenia a riaditeľ Štátnej nemocnice, od roku 1948 ako prednosta Chirurgickej a neskôr aj Urologickej kliniky Fakultnej nemocnice, zároveň v rokoch 1949-1971 prednášal chirurgiu na košickej Lekárskej fakulte Pavla Jozefa Šafárika. V rokoch 1971-1982 pôsobil ako profesor - konzultant na Chirurgickej klinike Fakultnej nemocnice v Košiciach.

Ľavicovo orientovaný intelektuál sa počas druhej svetovej vojny zapojil do československého odbojového hnutia a v roku 1944 sa stal zástupcom povereníka zdravotníctva na povstaleckom území. V rokoch 1944-1945 bol zdravotným šéfom 1. partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika.

Vo vedeckovýskumnej práci sa venoval chirurgii gastrointestinálneho traktu, ako aj jeho motilite po žalúdočných a črevných chirurgických zákrokoch. V oblasti cievnej chirurgie patril medzi tých, čo kliesnili cestu pre zavádzanie Monirovej angiografie.

Svoju pozornosť sústredil aj na problematiku infúznych roztokov a krvných transfúzií. V organizačnej práci sa zaslúžil o vznik a rozvoj transfúznych staníc, stredných zdravotníckych škôl a neskôr Lekárskej fakulty v Košiciach, kde vybudoval laboratórium pri chirurgickej klinike. Ako pedagóg vychoval viacero odborníkov, bol zakladateľom tzv. košickej chirurgickej školy.

Lekár Ján Kňazovický zomrel 20. augusta 1987 v Košiciach.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: