Do väčšiny nemocničných tendrov sa prihlásil iba jeden uchádzač

Viac ako 563 miliónov eur minuli slovenské nemocnice v priebehu rokov 2009 až 2012 v rámci tendrov, ktorých sa zúčastnil iba jeden uchádzač. Vyplýva to z analýzy verejného obstarávania 60 nemocníc, ktorú realizovali INEKO a Transparency International Slovensko (TIS). Väčšia konkurencia v súťaži pritom obvykle môže mať za výsledok aj nižšiu konečnú cenu.

Autori analýzy pritom poukazujú na to, že počet prihlásených uchádzačov sa líšil aj v závislosti od toho, akým spôsobom tender prebiehal. Pri obstarávaniach cez e-aukcie sa totiž do súťaže prihlásil jeden uchádzač len v tretine prípadov. Pri obstarávaniach bez e-aukcie uchádzači nemali konkurenciu až v 60% prípadov.

Autori analýzy poukazujú aj na to, že v ostatných odvetviach ekonomiky mimo zdravotníctva býva podiel tendrov s jedinou predloženou ponukou nižší. "Priemerný počet ponúk v tendroch nemocníc je 1,7. V ostatných odvetviach hospodárstva SR bol priemer počas sledovaného obdobia necelé 3 ponuky na tender," zdôrazňuje správa INEKO a TIS.

Autori správy Dušan Zachar (INEKO) a Zuzana Dančíková (TIS) si myslia, že pri väčšom počte uchádzačov by mohli nemocnice dosiahnuť značnú úsporu. "Ak by sa všetky nemocničné tendre s jedinou predloženou ponukou uskutočnili v súťaži, kde súperia dvaja a viac uchádzačov, podarilo by sa výslednú cenu týchto tendrov znížiť v priemere o takmer 21% a v peňažnom vyjadrení o vyše 116 miliónov eur," tvrdia autori.

Zo šesťdesiatich hodnotených nemocníc v 32 sa v priemere do súťaže hlásili menej ako dvaja uchádzači. Napríklad Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, najväčší verejný obstarávateľ spomedzi ústavných zdravotníckych zariadení, obstaral v sledovanom období tovary, služby a práce za viac ako 169 miliónov eur. Do jeho tendrov sa pritom v priemere hlásil len 1,1 dodávateľ.

Vyše polovicu celkového obstaraného objemu nemocníc navyše zabezpečilo len 13 firiem. Najväčší dodávateľ, firma Meditrade, získala zákazky za 64 miliónov eur bez akejkoľvek konkurencie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: