Vyvlastnenie poisťovní je najdrahšou alternatívou

Vytvorenie len jednej zdravotnej poisťovne nepovedie k zefektívneniu využívania verejných zdrojov. "Zmena pluralitného systému na unitárny znie síce veľkolepo, len neprichádza vo vhodnom čase a navyše vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne samo o sebe nepovedie k zefektívneniu využívania verejných zdrojov," domnieva sa advokátka Jana Martinková.

Pre TASR ďalej uviedla, že od počiatku bola proti vytváraniu zisku z verejných zdrojov, ktoré umožnila legislatíva v roku 2004, a jej účelový výklad, avšak odkúpenie akcií alebo poistného kmeňa, či dokonca vyvlastnenie súkromných poisťovní, je to najdrahšie a najmenej efektívne riešenie, aké sa vôbec mohlo zrodiť. To, že zdravotné poisťovne vytvárajú zisk, nie je dôsledkom nevhodného pluralitného systému, ktorý ako tak v slovenských podmienkach eliminuje možnú korupčnú deformáciu unitárneho systému, ale nesystémových, nedôsledných a nekomplexných legislatívnych zmien od roku 2004, ktoré sú krátkozraké a vždy sa zameriavajú len na jednu–dve priority.

Podľa jej ďalších slov zárukou efektívneho mechanizmu verejného zdravotného poistenia ani z ďaleka nie je jeden krok, a to kreovanie jedinej poisťovne, pokiaľ sa neurobí množstvo nevyhnutných systémových opatrení v rámci celého balíka zdravotníckych zákonov. Tie sú však potrebné bez ohľadu na existenciu unitárneho či pluralitného systému. Cena za realizáciu unitárneho systému je príliš vysoká. Treba myslieť na to, že akcionári súkromných poisťovní neprišli na trh, aby sa altruisticky angažovali pri službe verejnosti, ale aby využili nedôslednosti zákona z roku 2004 a zarobili, nie naopak.

Dohoda s nimi bude buď príliš drahá, nielen z hľadiska kúpnej ceny či výšky ich "odškodnenia", ale aj z pohľadu iných možných požiadaviek, napr. v inom sektore ich pôsobenia. "Navyše som presvedčená, že kúpna cena poisťovní sa štátu nikdy nevráti, resp. bude len zlomkom. Taktiež, ak sa štát bude tváriť suverénne ako doteraz, vystaví sa viac ako reálnemu riziku vnútroštátnych i medzinárodných sporov. Union ZP v tomto smere už svoje odhodlanie prejavila a Penta nepriamo tiež, keďže sa nedávno Dôvera Holding zlúčila so svojou holandskou matkou HICEE, čím sa podľa mňa nie príliš sofistikovane snažia predísť neúspechu v prvej arbitráži," pokračovala Martinková.

"Vôbec nepopieram dobrý úmysel vlády na vytvorení funkčného a efektívneho mechanizmu verejného zdravotného poistenia, avšak obávam sa, že pri prípadnom vyvlastnení poisťovní nebude také ľahké skryť sa za verejný záujem," zdôraznila ďalej. Podmienku verejného záujmu, podľa jej slov, totiž možno považovať za splnenú až vtedy, ak legitímny účel, ktorý sa sleduje zásahom do vlastníckych práv, nie je možné dosiahnuť prostriedkami, ktoré do vlastníckeho práva zasahujú miernejšie.

Okrem spravodlivej rovnováhy medzi požiadavkami všeobecného záujmu a základnými právami jednotlivca, nemožno opomenúť ani nevyhnutnosť proporcionality medzi použitými prostriedkami a sledovaným účelom, to znamená, že štát musí vyselektovať z viacerých dostupných možností pre dosiahnutie cieľa tú, ktorá zaručuje potrebnú rovnováhu medzi vlastníckymi právami akcionárov poisťovní a záujmami štátu.

Podľa Martinkovej je najšetrnejším, najlacnejším a najefektívnejším postupom pre dosiahnutie tohto cieľa nastaviť parametre fungovania verejného zdravotného poistenia vrátane zosúladenia nielen morálnej hierarchie zdravotného systému tak, aby boli splnené všetky ústavné atribúty, tentoraz už konečne vo väzbe na práva poistencov, aby sa odstránili všetky nedokonalosti zdravotníckej legislatívy od roku 2004 a vytvoril sa aj jasný legislatívny rámec reálnej hospodárskej súťaže medzi poisťovňami.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: