korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Hospodárenie nemocníc sa má sledovať efektívnejšie

Ministerstvo zdravotníctva plánuje zbierať údaje o hospodárení jednotlivých štátnych nemocníc elektronicky. Navrhuje preto využiť 300.000 eur pôvodne určených na racionalizáciu a reštrukturalizáciu zdravotníckych zariadení v súvislosti s transformáciou nemocníc na akciové spoločnosti, čo plánovala bývala vláda. Spomínané peniaze sa majú po novom využiť na implementáciu expertného informačného systému na úrovni ministerstva zdravotníctva.

"Na základe doterajších skúseností so zberom a spracovaním údajov z ekonomických informačných systémov nemocníc je vzhľadom na veľké množstvo údajov nevyhnutné zaviesť nástroj na automatizovaný zber údajov z informačných systémov jednotlivých zdravotníckych zariadení," konštatuje sa v návrhu na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov. Tento krok podľa rezortu predpokladá vyššiu presnosť, lepšiu dostupnosť a variabilitu podkladov pre vyhodnocovanie rôznych ekonomických, kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov.

Zberom dostatočnej bázy finančných a prevádzkových údajov sa majú vytvoriť predpoklady pre pravidelné vyhodnocovanie a porovnávanie finančných a prevádzkových ukazovateľov v jednotlivých organizáciách v pôsobnosti ministerstva v reálnom čase. "To je nevyhnutným predpokladom pre operatívne manažérske riadenie a prijímanie opatrení s cieľom znižovania zadlžovania zdravotníckych zariadení," pripomína sa v návrhu.

Automatizovaný zber finančných a prevádzkových údajov sa má týkať účtovného denníka, hlavnej knihy, fakturácií, skladového hospodárstva, systému pre vykazovanie do poisťovní, personálneho a mzdového informačného systému, lekární, ako aj stravovacieho a pacientskeho systému. "Získavaním a vyhodnocovaním údajov zo zariadení s vyššou efektivitou získame podklady pre porovnávanie a hľadanie odchýlok v zariadeniach, ktoré generujú dlhodobo straty," uzatvára materiál.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: