Na zrušenie vernostných systémov a sietí lekární chýbajú dôvody

Zrušenie vernostných systémov v lekárňach, ako aj zmeny podmienok pre sieťové lekárne nie sú podľa Protimonopolného úradu (PMÚ) SR dostatočne zdôvodnené. Po novom nebude možné poskytnúť jednej osobe povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti viac ako v jednej lekárni. To PMÚ považuje za výrazný zásah do podnikateľského prostredia, ktorý znemožní podnikateľom ich ďalší rast. "Predkladateľ pritom neuviedol žiadne dôvody, ktoré ho viedli k takejto prísnej forme regulácie," napísal v rámci pripomienkovania PMÚ.

Spoločnosť Mirakl, ktorá spravuje sieť lekární Dr. Max, označila znemožnenie prevádzkovania tzv. sieťových lekární za ich vyvlastnenie. "Reálna potreba úpravy navrhovanej v zrušení existencie sieťových lekárni nie je žiadnym spôsobom odôvodnená v rámci legislatívnych pravidiel vlády," tvrdí. Vzniká tak podľa jej námietky podozrenie, že skutočný účel je nelegitímny, a tým aj protiústavný. "Predkladateľ sa ani len nepokúsil nájsť zdôvodnenie tohto zásahu, keďže mu bolo jasné, že skutočné zdôvodnenie by bolo neprijateľné – napríklad obhajoba úzkych záujmov určitej vplyvovej skupiny podnikateľov v danom sektore," konštatovala spoločnosť.

Protimonopolnému úradu sa nepáči ani zrušenie vernostných zľavových systémov pri výdaji liekov, dietetických potravín alebo zdravotníckych pomôcok viazaných na lekársky predpis alebo lekársky poukaz. "Tento návrh obmedzuje súťažné aktivity podnikateľov pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti, ktorí môžu v súčasnosti za stanovených podmienok súťažiť o pacienta i takouto formou. Takáto propagácia služieb lekární v súčasnosti prispieva k rozvoju súťažného prostredia na trhu a v končenom dôsledku prináša prospech pre spotrebiteľa v podobe nižšej ceny," tvrdí PMÚ.

Ako poukázal úrad, hlavným dôvodom tohto kroku má byť odstránenie praktík zvyšujúcich spotrebu liekov. "Tento dôvod však nepovažujeme za dostatočne relevantný, keďže v tomto prípade ide o lieky na lekársky predpis, o ktorých vhodnosti predpisu rozhoduje lekár na základe zdravotných indikácií pacienta, a nie samotný pacient. Takéto zvyšovanie spotreby nie je v návrhu podložené ani žiadnou relevantnou štatistikou," odkázal PMÚ.

Ponechanie vernostného systému navrhujú aj Združenie zdravotných poisťovní a súkromná poisťovňa Dôvera, ktorej akcionár vlastní aj lekárne poskytujúce vernostné systémy. Zrušenie tejto možnosti namieta aj spoločnosť Mirakl. Podľa Dôvery im tento systém za osem mesiacov fungovania priniesol úsporu 200.000 eur. Pokiaľ dá totiž lekáreň zľavu na liek pacientovi, musí ju dostať aj poisťovňa. Tvrdí tiež, že takýto krok neprispeje k znižovaniu preskripcie liekov a opatrenia treba smerovať na lekárov. Za zachovanie vernostných systémov sa postavilo aj Fórum nezávislých názorov.

Vernostným systémom a sieťovým lekárňam má byť po pár mesiacoch koniec. Po tomto kroku dlhodobo volala Slovenská lekárnická komora. Ministerstvo zdravotníctva v návrhu novely zákona o liekoch zavádza opätovný zákaz vernostných systémov a taktiež stanovuje podmienku, že jedna osoba môže získať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejnej lekárne, čo znamená koniec sieťovým lekárňam. Právna norma by mala v prípade schválenia na vláde, v parlamente a podpise prezidenta platiť od 2. januára 2013.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: