UNLP buduje nový objekt nový urgentného príjmu

UNLP buduje nový objekt nový urgentného príjmu
Zdroj: bigstockphoto.com

V poslednom období zaznamenáva urgentná medicína prudký rozvoj a aj Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice plánuje v tomto smere priniesť pacientovi, čo najlepšie služby. Asi 80-ročná pamiatkovo-chránená budova ako doterajšie sídlo Kliniky úrazovej chirurgie (II. pavilón, pracovisko Rastislavova 43) už tieto nové trendy nespĺňa. Odpoveďou na potrebu vybudovať úplne nový objekt Urgentného príjmu bol nenávratný finančný príspevok EÚ a štátna dotácia, ktoré pokryjú celú investíciu v celkovej výške viac ako 26 mil. €. Nový príjem bude mať vlastný heliport (doteraz pristávali helikoptéry na tráve za Pavilónom zdravia) a budova bude vybavená kvalitnou vzduchotechnikou a klimatizáciou. Pacientovi bude k dispozícii Úrazová chirurgia so štyrmi operačnými sálami, Centrálne prijímacie oddelenie, Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie i rádiodiagnostika. V nadväznosti na výstavbu nového Urgentného príjmu sa zmení aj hlavný vstup do chirurgického monobloku, ktorý bude slúžiť aj ako vstup do nového Urgentného príjmu pre peších.

Stavebné práce na novom vstupe sa už v súčasnosti realizujú. „Žiadame verejnosť, pacientov i zamestnancov najmä II. Chirurgickej kliniky o zhovievavosť a toleranciu. V čase budovania nového vstupu totiž plánujeme uzavrieť schodisko od prízemia po II. poschodie. Budú môcť využívať len bočné požiarne schodisko a výťahy, presný termín uzávierky včas upresníme“ informuje riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH. S uzatvorením pôvodného schodiska, nemocnica plánuje aj ďalšie minimálne zmeny: sťahovanie inšpekčných izieb II. Chirurgickej kliniky, archívu Urologického oddelenia i čakárne II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Prestavba vstupu do monobloku a novej budovy „urgentu“ prináša pre personál nemocnice i pacientov obmedzenia, ktorým sa počas stavebných prác nedá vyhnúť. Zvýšenie prašnosti a hlučnosti však bude minimalizované dočasnými opatreniami. Nový vstup do chirurgického monobloku priamo nadväzuje na výstavbu nového Urgentného príjmu, je jej súčasťou a prinesie zvýšený komfort v starostlivosti o pacienta. Výkopové práce sa začali vo februári 2012 výstavba potrvá 24 mesiacov a predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je plánovaný vo februári 2014.

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: