Penta bude jediným akcionárom zdravotnej poisťovne Dôvera

Finančná skupina Penta, ktorá doteraz vlastnila polovicu súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, sa chce stať jej stopercentným akcionárom. Ako informoval hovorca skupiny Martin Danko, Penta sa už dohodla so spoločnosťou Prefto Holding Limited na nadobudnutí 50-percentného podielu Prefta v Dôvere. Transakcia podlieha súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR a Protimonopolného úradu SR. Kúpna cena nebude zverejnená.

"Hlavným dôvodom transakcie boli nezhody medzi nami a Preftom ohľadom ďalšieho pôsobenia v ZP Dôvera. K nim došlo po zverejnení iniciatívy vlády SR s cieľom zaviesť systém jednej zdravotnej poisťovne na Slovensku," povedal partner Penty Eduard Maták s tým, že skupina chce dlhodobo pôsobiť v zdravotníctve a aj v zdravotnom poistení. "Nesúhlasíme s aktuálnou iniciatívou vlády a nechceme svoj akcionársky podiel predávať štátu. Sme presvedčení, že možnosť výberu a existencia konkurencie prináša väčšiu efektivitu a aj kvalitu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb.

"Prefto Holding Limited víta dohodu s Pentou, ktorá ukončí vzájomné akcionárske nezhody, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať aj fungovanie samotnej Dôvery. Prefto nie je dlhodobým a ani strategickým investorom v zdravotníctve. Vzhľadom na to, že spoločnosť Prefto Holding Limited vníma hrozbu zásadnej zmeny pravidiel pre podnikanie vo verejnom zdravotnom poistení, rozhodla sa jej akcionárske pôsobenie v ZP Dôvera ukončiť," povedal zástupca akcionára Daniel Futej.

ZP Dôvera je druhou najväčšou zdravotnou poisťovňou na Slovensku s vyše 1,4 milióna poistencami. Investičná skupina Penta je akcionárom Dôvery od roku 2002. Prefto je 50-percentným akcionárom od roku 2009, kedy došlo k spojeniu Dôvery so zdravotnou poisťovňou Apollo.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: