Ako dosiahnuť úspech a byť šťastný?

Ako dosiahnuť úspech a byť šťastný?
Zdroj: bigstockphoto.com

Mnohí chcú byť úspešní, no často sa spoliehajú na šťastie či náhodu. Veria, že „raz to príde“, hoci pre to nie sú ochotní veľa podstúpiť. Očakávajú, že raz v budúcnosti úspech zažijú aj oni – veď kdekto naokolo dosiahol úspech v podobe hŕby peňazí, perfektného domu, super práce ap. Spoliehaním sa na vonkajšie okolnosti však nedosiahnete veľa. Začnite objavovať a žiť život naplno, taký ako vám bol daný. Využite dávne východné učenie na to, aby ste naozaj dosiahli úspech!

Novinka Tao úspechu prináša praktický a systematický výklad starodávneho a vekmi overeného spirituálneho vzdelávacieho procesu. Tao úspechu vás prevedie piatimi kruhmi života - duch, naša myseľ, vzťahy, svet a náš osud – vďaka ktorým dosiahnete úspech. Pri rozbore každého z nich sú citlivo a zrozumiteľne vysvetlené dávne taoistické tajomstvá, ktoré poskytujú začiatočníkom aj ľuďom, ktorým taoizmus nie je neznámy, návod, ako žiť naplno.

Autor knihy Derek Lin je taoistický majster, ktorý na pozadí hlbokomyseľných taoistických príbehov objasňuje jednotlivé kľúčové body premeny života a spája ich s rušnou súčasnosťou. Nejde teda o teóriu alebo suché poučky, ale skutočné príbehy a inšpirácie, ako zmeniť svoj život k lepšiemu. Autor  aplikoval tao na rozličné oblasti života od výroby až po finančný sektor. Bohaté skúsenosti z tejto práce mu umožnili začleniť prastarú múdrosť do súčasného bežného života.

Že ide o praktickú a vzácnu knihu, dokazuje fakt, že Derek Lin je všeobecne uznávaný odborník. Jeho originálny preklad Tao-te-ťing s anotáciami a vysvetlivkami kritika oceňuje ako prvú verziu verne a presne zachytávajúcu lyrickú krásu originálu. Je riaditeľom taoistických štúdií Veľkej taoistickej nadácie Ameriky so sídlom v Kalifornii, hovorcom a prednášateľom tao-te-ťingu a taoizmu všeobecne.

Prečítajte si na Zzz.sk úryvok z knihy Tao úspechu:

Päť krokov k transformácii života.

I keď pre výučbu taa neexistuje všeobecne uznávaný učebný postup, tradičná kultivácia využíva určité spoločné postupy. Tieto modely nie sú náhodné ani svojvoľné. Vykryštalizovali sa zo skúseností celých tisícročí. Keď dávni učenci spozorovali na niekom zmenu k lepšiemu, robili si poznámky. Ako k tejto zmene došlo? Aké faktory sa na nej zúčastnili? Mohli by aj iní dosiahnuť podobný pokrok?

Tak sa postupne objavovali viaceré princípy a jedným z nich je, že skutočné zmeny musia vychádzať z ľudského vnútra. Ľudia, čo sa snažili o opak, dosiahli vždy iba zanedbateľné výsledky. Zmenili spôsob, akým prezentovali sami seba, no nie spôsob, akým myslia či cítia. Venovali sa symptómom, nie príčinám. Neuspeli, lebo vonkajšie prejavy musia v konečnom dôsledku odrážať  stav vnútra, nech už je akýkoľvek.

Okrem toho vypracovali starovekí učenci pre svoje metódy aj špecifické inštrukcie. Vytvorili koncept ľudskej bytosti zložený z viacerých koncentrických kruhov. Začínate v centre a postupujete krok za krokom smerom von ako vlny v jazierku. Kruhov je spolu päť, a tak postup zo stredu k obvodu si vyžaduje päť krokov. Každý krok (s vlastnou sústavou piatich prvkov) predstavuje v živote veľký posun. Absolvovanie všetkých piatich krokov dokonale prebuduje osobnosť človeka a uvedie do chodu celkovú transformáciu. Ide o nasledujúcich päť krokov.

Prvý krok: Vaša spiritualita

Prvým z piatich krokov je kultivácia vlastného ducha. Ten môže byť niekedy chybne označovaný za myseľ,  ale medzi duchom a mysľou je veľký rozdiel. Myseľ, ako všetko ostatné na svete, je trvalý stav prúdenia. Môžete si ho predstaviť ako búrku v nekonečnom pohybe. Niekedy sa dokonca môže vymknúť spod kontroly. Duch je v oku tejto búrky. Zostáva nemenný večne, bez ohľadu na správanie sa búrky.

Oko búrky je miestom, kde musíte začať. Niektorí z vás sa možno domnievajú, že pri tejto práci ide o to, aby sa stali pokojnejšími a vyrovnanejšími, ale to je iba jedna zo súčastí ohraničujúcich celkový rámec práce. Pokoj a vyrovnanosť vám umožnia vybudovať si pevné spojenie s vlastným duchom, ktoré sa vám odmení možnosťou postupne prenikať do jeho neobmedzenej sily. Rozhodujúce je jednoznačne pochopiť nasledujúce: Aká je skutočná povaha našej spirituálnej osobnosti? Ako sa dá jej sila využívať nielen v danom okamihu, ale od daného okamihu naďalej?

Druhý krok: Vaša myseľ

Druhým krokom je myslenie v súlade s taom, a nie je to o tom, že sa stanete bystrejším alebo erudovanejším. Je to základ pre dva nasledujúce kroky, lebo všetko, čo na svete robíte, je zakorenené vo vašej mysli. Všetky vaše slová, činy, rozhodnutia a voľby sa začínajú ako myšlienky. Preto sa vaše celkové postavenie vo svete nemôže zlepšovať bez toho, aby  vaša myseľ nezačala uvažovať podstatne lepším spôsobom. I keď je veľa možností, ako myseľ trénovať, najmä päť z nich je pre životnú transformáciu rozhodujúcich.

Možno nebudú také, aké si predstavujete, nebudú sa týkať zväčšovania  kapacity vašej mysle – nebudete vďaka nim rýchlejšie čítať alebo si viac pamätať. Skôr budú všetky súvisieť so silou vnemov, prístupov a perspektív – ako podstatných zložiek výbavy mysle zameranej na  úspech.

Tretí krok: Vaše vzťahy

Tretí krok sa spája s premenou vašich vzťahov s ostatnými ľuďmi. Predchádzajúce dva kroky sa zameriavali na vaše vnútorné prostredie. Od tohto kroku začnete spájať vnútorné s vonkajším. Myseľ transformovaná prostredníctvom taa má prirodzený sklon oslovovať iné mysle. V súlade s tým môžete rozširovať silu transformácie z vašej mysle na vaše osobné vzťahy.

Rovnako ako je vonkajšie odrazom vnútorného, aj vaši priatelia odrážajú vaše skutočné ja. Keď vás práca potrebná na tento krok začne motivovať, objavíte v sebe moc motivovať iných ľudí vo svojom živote. Stanú sa lepšími bytosťami prirodzene, bez prinútenia alebo predstierania. Zároveň v sebe objavíte aj moc priťahovať obdivuhodných ľudí – ľudí, ktorí budú motivovať vás, rovnako ako vy motivujete vašich priateľov.

Štvrtý krok: Váš svet

Štvrtý krok súvisí s materiálnym svetom. Logicky vychádza z tretieho kroku, lebo sa týka vášho vzťahu k veciam miesto k ľuďom. Pre niektorých to bude možno prekvapujúce, lebo sa domnievali, že tao je iba o nadpozemských a nehmatateľných aspektoch života. Pravdou je, že tao zahŕňa všetky aspekty existencie vrátane všetkých materiálnych vecí.

Tento krok zdôrazňuje praktickú a vecnú povahu autentickej praxe. Napriek tomu sa však nezameriava výslovne na to, ako sa stať bohatým. Keď sa vám podarilo zvládnuť predchádzajúce tri kroky, hmotný blahobyt bude vo vašom živote prirodzeným sprievodným javom takto získaného majstrovstva. Preto sa pri tomto kroku kladie dôraz na spravovanie majetku. Chcete radšej správne ovládať  vlastné zisky, ako dovoliť,  aby zisky ovládali vás.

Piaty krok: Váš osud

Posledný krok spája prácu predchádzajúcich štyroch krokov a usmerňuje ju k transformácii života. Starovekí mudrci si uvedomovali, že nikto nemá vopred daný svoj údel. Ľudia, čo nepoznajú tao, nemajú inú možnosť, ako nasledovať osud, aký im bol predurčený, ale tí, čo tao pochopili, môžu osud prepísať podľa vlastného želania. Toto prepisovanie sa však musí udiať zvláštnym spôsobom, a to je obsahom nasledujúceho kroku.

Tento krok sa týka aj významu vášho konečného cieľa.  Nestačí iba vedieť zmeniť svoj osud. Rovnako nestačí kultivovať ducha a myseľ či upevňovať spojenie s ľuďmi a vecami. Tieto ciele majú zmysel, iba ak sa pre ne rozhodnete v záujme niečoho väčšieho, ako ste vy sami. Preto tento krok nie je len o tom, ako sa vyrovnať s osudovou determináciou, ale aj o tom, prečo to urobiť.

Začnite na BUX.sk čítať o úspechu už teraz.

Autor článku: Vydavateľstvo Ikar

Dátum zverejnenia: