EP by privítal európsky register darcov kmeňových buniek a tkanív

Darcovstvo tkanív a buniek by malo byť dobrovoľné, bezplatné a - vo väčšine prípadov - anonymné, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré dnes schválili poslanci Európskeho parlamentu (EP). Parlament tiež poukázal na možné prínosy využívania kmeňových buniek z pupočníkovej krvi.

V uznesení, pripravenom britskou poslankyňou z frakcie európskych konzervatívcov Marinou Yannakoudakisovou, EP vyzval všetky členské štáty EÚ, aby zakázali udeľovanie finančných stimulov za darcovstvo a jasne stanovili, za akých podmienok je udelenie finančnej odmeny prípustné.

Len malá časť členských štátov EÚ má v súčasnosti vypracované zásady pre vyplácanie náhrad alebo odmien v tejto oblasti. Poslanci tiež vyzvali Európsku komisiu na predloženie legislatívneho návrhu, ktorý by zaručil uplatňovanie zásady bezplatného darcovstva.

Uznesenie vyzdvihuje úlohu dvojstranných dohôd pri podpore krajín, v ktorých je nedostatok tkanív a buniek alebo v ktorých nie sú k dispozícii vhodní darcovia. Ponuka darcov pre občanov EÚ by sa podľa poslancov mohla zlepšiť, ak členské štáty posilnia svoju spoluprácu s Európskym registrom orgánov, tkanív a buniek (Eurocet).

Europoslanci tiež vyjadrili znepokojenie nad vznikom čierneho trhu s pohlavnými bunkami a vyzvali členské štáty na spoločný postup v snahe zamedziť súvisiacim etickým a zdravotným rizikám.

Dnešné uznesenie EP poukazuje aj na možné prínosy využitia kmeňových buniek v medicíne. "Kostná dreň a transplantácia kmeňových buniek sú často jedinou nádejou pre ľudí s leukémiou alebo inými krvnými ochoreniami. V multietnických oblastiach, akou je aj môj londýnsky volebný obvod, pacienti často hľadajú darcov v zahraničí. Práve tu môžeme využiť pridanú hodnotu EÚ, záchranou životov prostredníctvom zdieľania registrov darcov naprieč Úniou," uviedla poslankyňa Yannakoudakisová.

Podľa poslancov EP by mali verejné a súkromné banky s pupočníkovou krvou a kmeňovými bunkami posilniť svoju spoluprácu a členské štáty by mali prijať regulačný rámec, ktorý podporí zvýšenú dostupnosť kmeňových buniek a zaistí, aby pôsobenie bánk bolo bezpečné a transparentné.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: