Vláda výmenu členov Správnej rady ÚDZS odložila o týždeň

Vláda sa dnes napokon nezaoberala výmenou všetkých siedmich členov Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako ozrejmila ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, v materiáli treba urobiť drobné legislatívne úpravy a predloží ho opäť o týždeň.

Doterajších členov rady Petra Ottingera, Jána Bielika, Lukáša Planku, Mariána Hojstriča, Zoltána Gyurásza, Evu Vivodovú a Jozefa Valucha má nahradiť Eva Čižmárová ako predsedníčka rady, Etela Janeková ako podpredsedníčka a doplnia ich členovia Alena Dabocziová, Marta Hájková, Imrich Matuška, Olívia Mancová a Anna Jurčišinová.

Členov Správnej rady úradu, ktorý dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti či zdravotné poisťovne, vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva na päťročné obdobie. Správna rada okrem iného schvaľuje vnútorné predpisy úradu, najmä organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok pre zamestnancov úradu, pravidlá financovania a hospodárenia úradu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: