Koncová sieť nemocníc podľa Z. Zvolenskej trh nezdeformuje

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (nominant Smer-SD) je presvedčená, že štát musí mať stanovenú sieť strategických zdravotníckych zariadení, aby vedel aj v čase mimoriadnych udalostí garantovať zdravotnú starostlivosť. Zároveň odmietla, že by zriadenie koncovej siete nemocníc mohlo spôsobiť deformáciu na trhu.

"Štát garantuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na báze verejného zdravotného poistenia z ústavy. Štát niečo garantuje, zodpovedá za to a musí sa aj starať, aby mal riadny operatívny dosah tam, kde to tí pacienti majú dostať," skonštatovala. Poukázala na to, že zariadenia v sieti sú špičkové a vo svojich regiónoch nenahraditeľné, prípadne ide o nadregionálne špecifické pracoviská.

Zriadenie koncovej siete sa nepáči napríklad Slovenskej lekárskej komore, ktorá upozorňuje, že zvýhodnení poskytovatelia nebudú motivovaní zvyšovať kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Majú sa tak tiež brzdiť snahy zdravotnej poisťovne selektívnym nákupom starostlivosti zabezpečovať efektívne využívanie zdrojov. SLK tvrdí, že sa tak posilní dominantné postavenie štátnych poskytovateľov a vzniknú prekážky pre efektívnu súťaž. Na vylúčenie súťaže upozorňoval aj Protimonopolný úrad SR.

Do koncovej siete nemocníc sa zaradí 34 nemocníc a tri liečebne, ktorých zoznam dnes odsúhlasila vláda. Koncept koncovej minimálnej siete sa na Slovensku obnoví opäť od októbra. Do koncovej siete budú zaradení poskytovatelia, na ktorých má dosah ministerstvo zdravotníctva a predstavujú strategický význam pre štát. Zdravotné poisťovne ich budú povinné zazmluvniť.

Koncová sieť nemocníc sa zrušila za bývalej vlády. Ministerstvo zdravotníctva vtedy tvrdilo, že takýto prístup viedol preukázateľne k deformáciám trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zvýhodnením vybraných zdravotníckych zariadení.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: