Zdravotníci žiadajú vyššie platby za poistencov štátu

Predstavitelia profesijných stavovských organizácií v zdravotníctve žiadajú pre zdravotníctvo na budúci rok od štátu viac peňazí. Taký je záver ich dnešného stretnutia na pôde Slovenskej lekárskej komory. Návrh štátneho rozpočtu zatiaľ počíta s platbami štátu na úrovni štyroch percent z priemernej mzdy v roku 2011, zdravotníci žiadajú päť.

Okrem toho volajú po transparentnom systéme zdravotného poistenia a financovania zdravotnej starostlivosti, ktorý bude vybudovaný za spoluúčasti zdravotníckych a pacientskych organizácií. "Na základe programového vyhlásenia vlády o spolupráci so stavovskými, odbornými a odborovými organizáciami na tvorbe zdravotníckych zákonov, žiadame o umožnenie aktívneho vstupu do tvorby príslušnej legislatívy," píše sa v spoločnom stanovisku.

Predstavitelia stavovských organizácií okrem toho žiadajú úpravu legislatívy, ktorá by jasne upravila podmienky výkonu povolania a jeho reguláciu a upravila právomoci komorám.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: