Sestry odmietajú posilnenie kompetencií zdravotníckych asistentov

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek odmieta prípadnú zmenu vzdelávania a posilnenie kompetencií zdravotníckych asistentov. "Opakované snahy o prenesenie kompetencií sestier a pôrodných asistentiek na zdravotníckych asistentov sú neprípustné. Obdobné návrhy tu boli zo strany Asociácie stredných zdravotníckych škôl aj v minulosti. Na základe stanoviska Európskej federácie sestier však neboli ministerstvami zdravotníctva a školstva akceptované," uviedla komora vo svojom stanovisku.

Upozorňuje, že by šlo o priamy zásah do výkonu regulovaných, autonómnych povolaní sestra a pôrodná asistentka a k porušovaniu prístupových dohôd Slovenska pri implementovaní smerníc EÚ do právnych predpisov upravujúcich vzdelávanie a výkon týchto povolaní. Komora tiež poukázala na to, že pri porovnaní vzdelávania sestry a zdravotníckeho asistenta absentujú mnohé predmety, ktoré sú nevyhnutným predpokladom výkonu povolania.

Sestry sa obávajú, že môže dôjsť k úpravám v kompetenciách zdravotníckych asistentov a následne k degradácii sestier do pozície zdravotníckych asistentov s tým, že budú naďalej nútené vykonávať činnosti sestry.

Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR žiada prijatie "nevyhnutných" opatrení na zvýšenie kompetencií v odbore zdravotnícky asistent, sanitár a sestra. Ako ďalej informuje na svojej webovej stránke, taktiež volá po zmene v štátnych vzdelávacích programoch pre jednotlivé študijné odbory, ako aj zabránení redukcie študijných odborov na stredných zdravotníckych školách a ich transformácii na vysokoškolské vzdelávanie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: